เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ที่นี่ไม่มีครู – แฮมเมอร์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่นี่ไม่มีครู

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่นี่ไม่มีครู – แฮมเมอร์

ดนตรี : / Am / Am / C Em / Am / Am /

ดนตรี : / C / Em / Am / C Em / Am / C Em / Am /


 
ทำไม
C
ครู ที่
Em
นี่ มีน้อย
Am
นัก เด็กเด็ก
C
มัก ถามถึง
Em
ครู อยู่เส
Am
มอ

 
ครูคน
C
ใหม่ อยู่
Em
ไหน กันเล่า
Am
เออ เด็กชะ
C
เง้อ คอย
Em
ครู อยู่ทุก
Am
วัน


ดนตรี : / C Em / Am / Am /


 
ครูมาก
C
มาย มี
Em
ไหม ในวัน
Am
นี้ จะยิน
C
ดี มุ่งบ้าน
Em
ป่า อาสา
Am
สอน

 
ร่วมทุกข์
C
สุข กับ
Em
เด็ก ในดง
Am
ดอน เอื้ออา
C
ทร สอน
Em
สั่ง อย่างตั้ง
Am
ใจ


ดนตรี : / C Em / Am / Am /


 
จงไป
C
เถิด เด็ก
Em
น้อย รอคอย
Am
อยู่ ต้องการ
C
ครู นำ
Em
ทางไปทุก
Am
หน

 
ถิ่นภาย
C
ใน ป่า
Em
กว้าง ยังมืด
Am
มน เพียงคู่
C
คน เทียนส่อง
Em
ทาง สว่าง
Am
คอย


ดนตรี : / C Em / Am / Am / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


 
ครูจบ
C
แล้ว ทำ
Em
ไม ไม่ยอม
Am
กลับ หรือใคร
C
จับ ครู
Em
ไว้ ที่ไหน
Am
หนอ

 
เด็กเพียร
C
ถาม หน้า
Em
เศร้า นั่งเฝ้า
Am
รอ น้ำตา
C
คลอ ที่
Em
นี่  ไม่มี
Am
ครู

 
น้ำตา
C
คลอ ที่
Em
นี่  ไม่มี
Am
ครู น้ำตา
C
คลอ ที่
Em
นี่  ไม่มี
Am
ครู

รวมผลงานเพลง ของ แฮมเมอร์

ฟังเพลง สบายๆ ที่นี่ไม่มีครู