คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ – แฮมเมอร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ

ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ – แฮมเมอร์

โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา
โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา
แม่น้ำ ภูเขา
ทะเลกว้างไกล
อย่าไปไหน
กลับใต้บ้านเรา
อย่าไปไหน
กลับใต้บ้านเรา

โอ้ต้นยาง ยังยืนคงทน
เหมือนดั่งคน
ปักษ์ใต้ไม่ท้อชีวา
โอ้แม่น้ำ ตาปี
ยังไหล หลากมา
เหมือนน้ำตา
ชาวใต้ ที่ไหลร่วงริน
โอ่โอ
ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ
โอ่โอ
ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ
ชูงา กุงหนุง
ลาโอสุมาตอ กีกานอ
กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ
โดะดานอ
กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ

มาซอลอนิง
กูแฆ ซอมอเบอดอ
นะวะกีจอกาปอ
เดาะ จูโก๊ะมาแก
แบซอไหงปา
มอตองปากีปะแต
เดาะ จูโก๊ะมาแก
เดอกะอูแต
แดมอเบอสแลมอ

เปอมูดอ
แดมอฆีโดะดีมานอ
ปักษ์ใต้เราหนอ
ขาดคนจะคอยดูแล
ปักษ์ใต้ลอนิง
ติงาออแฆตูวอซาจอ
ก็กลับไปช่วยดูแล
ปักษ์ใต้ รูเมาะฮ์กีตอ
โอ่โอ
ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ
โอ่โอ
ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ
ชูงากุงหนุง
ลาโอสุมาตอ กีกานอ
กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ
โดะดานอ
กาเลละรูเมาะฮ์กีตอ
โอ่โอปักษ์ใต้บ้านเรา
โอ่โอปักษ์ใต้บ้านเรา
แม่น้ำ ภูเขา
ทะเลกว้างไกล
อย่าไปไหน
กลับใต้บ้านเรา
อย่าไปไหน
หลบใต้บ้านเรา

ศิลปิน นักร้อง แฮมเมอร์

ฟังเพลง ออนไลน์ ปักษ์ใต้รูเมาะฮ์กีตอ