คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้อยใจ – โฉมฉาย อรุณฉาน รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้อยใจ

น้อยใจ – โฉมฉาย อรุณฉาน

..ดนตรี………
แปลกใจ
ให้ครวญคิดตรอง
ยามพบกันฉันมอง
ดูเหมือนเธอไม่มีหัวใจ
เหม่อลอยเหมือนสิ้นอาลัย
ช่างเฉยเมยเหลือใจ
เป็นฉันใดช่วยบอกฉันที
นี่น่ะหรือคนรักกัน
พอพบกันทุกวัน
เธอนั้นทำดั่งไม่ไยดี
โปรดบอกฉันมาหน่อยสิ
เป็นฉันใดหรือนี่
จึงเหมือนคนไม่มีหัวใจ
ไม่เคยแม้จะยิ้มมา
ดูสิทำเหมือนว่า
ฉันไร้ค่าหรือไร
จะเมินรักไปแค่ไหน
หรือเคืองโกรธใคร
ถึงได้ปึ่งชา
โกรธเคือง
เรื่องใดนะเออ
ตามง้อจนฉันเก้อ
ไยนะเธอไม่เอ่ยวาจา
เฝ้าวอนจนอ่อนอุรา
เธอยิ่งทำเฉยชา
ยิ่งคิดพาให้น่าน้อยใจ
..ดนตรี………
แปลกใจ
ให้ครวญคิดตรอง
ยามพบกันฉันมอง
ดูเหมือนเธอไม่มีหัวใจ
เหม่อลอยเหมือนสิ้นอาลัย
ช่างเฉยเมยเหลือใจ
เป็นฉันใดช่วยบอกฉันที
นี่น่ะหรือคนรักกัน
พอพบกันทุกวัน
เธอนั้นทำดั่งไม่ไยดี
โปรดบอกฉันมาหน่อยสิ
เป็นฉันใดหรือนี่
จึงเหมือนคนไม่มีหัวใจ

ไม่เคยแม้จะยิ้มมา
ดูสิทำเหมือนว่า
ฉันไร้ค่าหรือไร
จะเมินรักไปแค่ไหน
หรือเคืองโกรธใคร
ถึงได้ปึ่งชา
โกรธเคือง
เรื่องใดนะเออ
ตามง้อจนฉันเก้อ
ไยนะเธอไม่เอ่ยวาจา
เฝ้าวอนจนอ่อนอุรา
เธอยิ่งทำเฉยชา
ยิ่งคิดพาให้น่าน้อยใจ.

ผลงานเพลง ของ โฉมฉาย อรุณฉาน

ฟังเพลงใหม่ น้อยใจ