เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทนพิษบาดแผลไม่ไหว – โปเตโต้ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทนพิษบาดแผลไม่ไหว – โปเตโต้

 
เมื่อความรักที่เคยห
G
วาน กลายเป็นคว
D
ามขม เมื่อ
C
ฉันกลายเป็นแค่ลม ใน
Cm7
สายตาเธอ

 
วัน
G
นี้ ไม่มีแร
D
งเหลือ เมื่อ
C
คนที่เคยไว้ใจทำ
Cm7
ร้ายกันได้ลง

Am
เกิดเป็นแผลที่ตรงจิต
Bm
ใจ ก็ไม่ระวัง
Am
 กว่าจะรู้ว่าโดนหัก
Bm
หลัง ก็ทิ้งกันไป

Am
เปลี่ยนให้ฉันเป็นคนอ่อนแ
Bm
อ แต่ไม่ได้แปลว่าข
F
อให้เธอกลับมารั
D
กกันเข้าใจไหม


G
แค่หัวใจมันไม่เค
D
ยเจ็บขนาดนี้ 
Em
ก็หัวใจมันไม่เ
D
คยรักใครเท่าเ
C
ธอมาก่อน

 
ที่
Bm
ฉันตอน
Em
นี้   บ้า
Am
บอไม่มีเหตุ
D
ผล

G
ว่าหัวใจมันไม่เค
D
ย โดนกรีดเป็นแผล
Em
 แต่ฉันอยากให้เธอรู้
D
 สิ่งเดียวที่
C
ฉันแคร์

 
คือหัว
Bm
ใจฉัน เพราะ
Am
มันต้องทนอยู่ เพื่อ
D
สู้ความจริงให้ไ
C
หว  
Cm
 


 
ต่อให้รักเธอแค่ไ
G
หน แต่ในวั
D
นนี้ จะ
C
ลืมเรื่องราวที่มี
Cm7
ชีวิตช่วงที่เลวร้าย
G
 

 
กอดตัวเ
D
องไว้ อีกน
C
านถึงยอมให้ใจ มัน
Cm7
รับใครเข้ามา

Am
อยู่กับแผลที่ตรงจิต
Bm
ใจ ก็แค่ลำพัง
Am
 อยู่กับแผลที่โดนหัก
Bm
หลัง และไม่มีใคร

Am
ต่อให้ฉันจะดูอ่อนแ
Bm
อ แต่ไม่ได้แปลว่าข
F
อให้เธอกลับมารั
D
กกันเข้าใจไหม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / C / G / G / C / C / D / D /


G
ก็หัวใจมันไม่เค
D
ยเจ็บขนาดนี้ 
Em
ก็หัวใจมันไม่เ
D
คยรักใครเท่าเ
C
ธอมาก่อน

 
ที่
Bm
ฉันตอน
Em
นี้ อ่อน
D
แอเพราะเพียงแค่ ฉัน
G
ทนพิษบาดแผลไม่ไ

C
   แ
Bm
ม้ตอน
Em
นี้ อ่อน
Am
แอสักวันหน้า ต้อง
D
ทนพิษบาดแผลนี้
G
ได้

เจ้าของผลงานเพลง โดย โปเตโต้

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว