คอร์ดเพลง เนื้อเพลง นี่แหละความเสียใจ – โปเตโต้ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นี่แหละความเสียใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นี่แหละความเสียใจ – โปเตโต้

ดนตรี : / C / Am / F / Dm G /


 
ทุกเรื่อง
C
ราวที่เข้ามา ที่เจ็บและช้ำ จนทำให้
Am
ฉันมีน้ำตา

 
แม้
Dm
ว่าทรมานเท่าไหร่ ฉันเรี
G
ยกมันว่าความเสียใจ

 
แล้วเรื่อง
C
ราวในวันนี้ ที่เกิดและมันกำลังกระ
Am
ทบใจของฉัน

 
ก็ส
Dm
อนให้ได้เรียนรู้ใหม่ ใน
G
คำที่ฉันเคยเข้าใจ


 
สิ่งใดที่เคยได้เ
Em
จอกลายเป็นแ
Am
ค่เพียง เรื่องเล็
Dm
กน้อยไปใน
G
พริบตา
C
 

 
เสียงของเธอที่
F
ร่ำลา ได้
Em
สอนให้
Am
รู้ว่า    
Dm
 อย่าไปจำความ
G
ช้ำที่มี


 
นี่แหละคือคว
F
ามเสียใจ 
Fm
ความเสียใจมันเป็นอย่า
Em
งนี้จำซะใ
Am
หม่

 
ต้องเจ็บจน
Dm
ร้องไห้โดยไม่อาย ต้อง
G
ช้ำทุรนทุรายขน
C
าดนี้

 
ที่ผ่านมาม
F
องย้อนไป 
Fm
ลองคิดดูบางทีก็
Em
เสียดายน้ำ
Am
ตา

 
แต่เธอ
Dm
ทำให้ได้รู้ว่า 
G
ค่าของน้ำตามันคู่
Em
ควร    
Am
        
Dm
    กับ
G
การต้องเสียเธอ


ดนตรี : / C / Am / Dm / G /


 
แม้ฉัน
C
ยืนแทบไม่ไหว ก็อยากขอพูดอะไรสัก
Am
นิดนึงถึงเธอ

 
ขอ
Dm
โทษที่ไม่ดีเหมือนใคร และขอบ
G
คุณที่สอนให้เข้าใจ


 
ว่าเรื่องที่เคยได้เ
Em
จอมันก็แ
Am
ค่เพียง สิ่งเล็
Dm
กน้อยที่เปลื
G
องน้ำต
C

 
เสียงของเธอที่
F
ร่ำลา ได้
Em
สอนให้
Am
รู้ว่า    
Dm
 อย่าไปจำความ
G
ช้ำที่มี


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am G / F / Am G / Dm /


 
เจ็บวัน
Dm
นี้ทำให้รู้ว่า 
G
ค่าของน้ำตามันคู่
C
ควร

เจ้าของผลงานเพลง โดย โปเตโต้

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ นี่แหละความเสียใจ