เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำเย็น – โปเตโต้ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำเย็น

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

น้ำเย็น – โปเตโต้

ดนตรี : / G / Bm / Csus2 / Csus2 / ( 2 ครั้ง )


 
ไม่ได้
G
คิดขวางใครแต่ใ
Bm
จมันงง ก็เลย
Csus2
ถาม สิ่งที่เ
G
ป็นธรรมเนียมที่
Bm
มันดีงาม วั
Csus2
นนี้ทำไมเปลี่ยนไป


 
ไหนพี่พูดว่า
Em
รัก   ว่า
D
พี่เองจะนำผมไ
C
ปในทางที่ดี

 
แล้วทำไมวัน
Em
นี้ มาแ
D
นะนำไห้ตัวผม
C
ทำอะไรผิดไป


** 
 
ไม่ข
G
อดื่มได้ไ
Bm
หม    
Csus2
ของมึนเมาอะไรก็หวังพี่คงเข้าใจ

 
ผมข
G
อเปลี่ยนได้ไ
Bm
หม ถ้า
Csus2
รักกันจริงแค่เพียง ดื่ม
D
น้ำเย็นธรรมดาก็พอ


ดนตรี : / G / Bm / Csus2 / Csus2 / ( 2 ครั้ง )


 
ไม่ได้
G
ร้อนวิชาและมา
Bm
ลองดีกับ
Csus2
พี่ชาย ก็ยังเ
G
ป็นคนเดิมที่เ
Bm
ดินตามรอย แต่
Csus2
ถามก็ความแปลกใจ


 
ก็ไหนพี่พูดว่า
Em
รัก   ว่า
D
พี่เองจะนำผมไ
C
ปในทางที่ดี

 
แล้วทำไมวัน
Em
นี้ มาแ
D
นะนำไห้ตัวผม
C
ทำอะไรผิดไป


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G / Bm / Csus2 / Csus2 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


G
     
Bm
        
Csus2
        ผมข
G
อเปลี่ยนได้ไ
Bm
หม ถ้า
Csus2
รักกันจริงแค่เพียง ดื่ม
D
น้ำเย็นธรรมดาก็พอ


ดนตรี : / G / Bm / Csus2 / Csus2 /

ศิลปิน ของ โปเตโต้

Related Posts

ฟังเพลง mp3 น้ำเย็น