เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำค้างกลางตะวัน – โฟร์ท นฤมล จิวังกูร เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำค้างกลางตะวัน

น้ำค้างกลางตะวัน – โฟร์ท นฤมล จิวังกูร

หยดน้ำเพียงละออง ที่ใครก็มองผ่าน
ถูกแสงดวงตะวัน ก็คงต้องแห้งไป
แต่ขอเพียงแค่เสี้ยวหนึ่ง ซึ่งได้ใช้มันไป
เพื่อให้ดอกไม้นั้นไม่ร้อนรน

กับรักฉันที่มี ที่มันไม่ยิ่งใหญ่
อาจไม่ช่วยอะไร เมื่อเธอนั้นทุกข์ทน
แต่ขอเพียงให้รู้ว่า วันที่ฟ้าเธอหม่น
ขอเป็นหนึ่งคนที่ไม่ทิ้งกัน

ไม่ว่าเธอมีใคร ในหัวใจฉันมีเธอ
ชีวิตจะมีแต่เธอเท่านั้น จะอยู่จะคอยเป็น
ดั่งน้ำค้างกลางตะวัน ห่วงใยเธอจนวันสุดท้าย

กับรักฉันที่มีที่เธอนั้นมองผ่าน
จากนี้ไปจนวันที่ฉันไม่หายใจ
อย่างน้อยเสี้ยวชีวิตหนึ่ง ก็ได้ใช้มันไป
ใช้มันหมดใจเพื่อจะรักเธอ

ไม่ว่าเธอมีใคร ในหัวใจฉันมีเธอ
ชีวิตจะมีแต่เธอเท่านั้น จะอยู่จะคอยเป็น
ดั่งน้ำค้างกลางตะวัน ห่วงใยเธอจนวันสุดท้าย

กับรักฉันที่มีที่เธอนั้นมองผ่าน
จากนี้ไปจนวันที่ฉันไม่หายใจ
อย่างน้อยเสี้ยวชีวิตหนึ่ง ก็ได้ใช้มันไป
ใช้มันหมดใจเพื่อจะรักเธอ

อย่างน้อยคนที่ไม่มี ไม่มีค่าเท่าไหร่
ก็ยังภูมิใจ ที่ได้รักเธอ

ผลงานเพลง นักร้อง โฟร์ท นฤมล จิวังกูร

ฟังเพลงใหม่ น้ำค้างกลางตะวัน