เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทบทวน – โมเดิร์นด็อก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทบทวน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทบทวน – โมเดิร์นด็อก

ดนตรี : / C G / Am G / C Em / Am G /


C
 สาย
G
ลม แผ่ว
Am
พลิ้วลิ่ว
G
ลอยมา 
C
 กลบร่อง
G
รอยน้ำ
Am
ตา     
G
 

C
  ใน
G
วัน ที่
Am
ใจเธออ่
G
อนล้า 
C
 วันที่
G
ฟ้าหมอง
Am
หม่น    
G
 


F
 
G
คราว ที่เธอช้ำ
F
ใจ ในบาง เว
G
ลา ที่ไม่เหลือ
Em
ใคร นานเท่า
F
ไร ต้องร้าว
G
ราน


** 
 
อยากบอกให้เธอได้
C
ลอง ทบ
G
ทวน ทุก
Am
อย่าง ยัง
G
มีหน
F
ทาง 
G
 

 
มองไปที่เส้นขอบ
C
ฟ้า งด
G
งาม แม้
Am
ห่าง ยัง
G
มีคนเคียง
F
ข้าง  
G
 ตรงนี้ยังมีใคร


ดนตรี : / C G / Am G / C Em / Am G /


C
  ทุก
G
ครั้ง ที่
Am
เธอเจอ
G
สิ่งใด 
C
 ทำให้
G
ใจไหว
Am
หวั่น    
G
 

C
 แล้ว
G
คง ผ่าน
Am
พ้นไปสั
G
กวัน 
C
 อย่าให้
G
มันต้องหวั่น
Am
ไหว    
G
 


( ซ้ำ * , ** )


F
 ที่แล้ว
G
มา ให้มันผ่าน
F
ไป แม้เรื่อง
G
ราว มากมายแค่
F
ไหน 

 
ไม่รู้ว่าพรุ่
Am
งนี้จะ เ
G
ป็นเช่น
F
ไร แต่เธอยังมีคนเข้า
G
ใจ


 
อยากบอกให้เธอได้
C
ลอง ทบ
G
ทวน ทุก
Am
อย่าง ยัง
G
มีหน
F
ทาง 
G
 

 
มองไปที่เส้นขอบ
C
ฟ้า งด
G
งาม แม้
Am
ห่าง ยัง
G
มีคนเคียง
F
ข้าง  
G
 

 
วันนี้แค่เธอได้
C
ลอง ทบ
G
ทวน ทุก
Am
อย่าง ยัง
G
มีหน
F
ทาง 
G
 

 
มองไปที่เส้นขอบ
C
ฟ้า งด
G
งาม แม้
Am
ห่าง ยัง
G
มีคนเคียง
F
ข้าง  
G
 ตรงนี้ยังมี
C
ใคร 
F
     
C
     
F
     
C
 

ผลงานเพลง นักร้อง โมเดิร์นด็อก

ฟังเพลง online ทบทวน