เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่จริงในใจ – โมเดิร์นด็อก เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่จริงในใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่จริงในใจ – โมเดิร์นด็อก

ดนตรี : / C / E / F / Fm / ( 2 ครั้ง )


C
ที่จริงในใจซึ่งเธอ
E
ก็รู้ ว่าสิ่ง
F
นั้นมันคืออะไร สิ่งที่
Fm
ใจเธอต้องการ

C
ไม่มีสิ่งใดต่างกันใช่ไ
E
หม กับสิ่งที่
F
เรามั่นใจ ต่าง
Fm
หวังไว้ด้วยกัน


C
เพราะเรานั้นมีความฝั
E
น ที่เรา
F
คิดตรงกันจากเวล
Ab
านั้นที่มัน
G
ผ่านมา

C
แม้บางครั้งมันจะอ่อน
E
ล้า แต่สิ่ง
F
นั้นยังคงมีค่าจนเธอบอก
Ab
ว่าไม่ต้องก
G
าร


** 
C
เธอต้องการสิ่งใดก็คงจ
E
ะรู้ดีอยู่ แต่แ
F
ล้วเพราะบางอย่างที่เธอนั้น
Ab
สร้างขึ้น
G
มา

ที่
C
เธอจะทำอย่างไรก็คงไม่ไ
E
หวเกินกว่า สิ่งที่เธอ
F
สร้างขึ้นมามันช่างแน่
Ab
นหนา


C
ที่จริงในใจต่างคนก็
E
รู้กันดี และคง
F
ไม่มีใคร อยาก
Fm
ให้มันเป็นอย่างนี้

C
จะมีสิ่งใดต่างกันบ้างไ
E
หมข้างใน กับสิ่งที่เร
F
าตั้งใจ จะ
Fm
ทำให้มันเป็นไปด้วยดี


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / E / F / Fm /

รวมผลงานเพลง โดย โมเดิร์นด็อก

ฟังเพลงสด ที่จริงในใจ