เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิยาย [Novel] – โมเดิร์นด๊อก เพลงฮิต

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง นิยาย [Novel]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิยาย [Novel]

นิยาย [Novel] – โมเดิร์นด๊อก

.เหม่อ มอง
ดูหยาดฝนที่โปรยมาประปราย
เหม่อ มอง
ดูชีวิตคล้ายกับนิยาย
.บาง คราว
ตัวของเรานั้นยังต้องเจอ
กับวันที่เลวร้าย
บาง คราว
ชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน
รู้อีกมายมาย
.เหม่อ มอง
ดูหยาดฝนที่โปรยมาประปราย
เหม่อ มอง
ดูชีวิตคล้ายดังนิยาย
บาง คราว
ตัวของเรานั้นยังต้องเจอ
กับวันที่เลวร้าย
บาง คราว
ชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน
รู้อีกมายมาย
.ฝน โปรย ปราย
ชีวิต ดั่ง นิยาย
.บาง คราว
ตัวของเรานั้นยังต้องเจอ
กับวันที่เลวร้าย
บาง คราว
ชีวิตเรานั้นยังต้องเรียน
รู้อีกมายมาย
.ฝน โปรย ปราย
ชีวิต ดั่ง นิยาย
.ฝน โปรย ปราย
ชีวิต ดั่ง นิยาย
.ทุกๆเรื่องราว
ทุกๆความว่างเปล่า
.ทุกๆเรื่องราว
ทุกๆความปวดร้าว
.ทุกๆเรื่องราว
ทุกๆความว่างเปล่า
.ทุกๆเรื่องราว
ทุกๆความปวดร้าว
.ฝน โปรย ปราย
ชีวิต ดั่ง นิยาย
.ฝน โปรย ปราย
ชีวิต ดั่ง นิยาย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โมเดิร์นด๊อก

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นิยาย [Novel]