คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง บางสิ่ง – โมเดิร์นด็อก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บางสิ่ง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บางสิ่ง – โมเดิร์นด็อก

D
อาจไ
A
ม่เคยอยู่ใ
Bm
นสายต
A
า เห
G
มือนเธอไ
F#m
ม่รู้ว่ากำลัง
E
หายใจ

Bm
หากลอง
BmM7
คิดดู สิ่งที่อ
Bm7
ยู่ก่อนจะ
Bm6
ทิ้งไป จากวัน
G
นี้ จะไ
Gm
ม่เสียใจ
D
 


ดนตรี : / B / B / B / B /

ดนตรี : / B / G / F#m / Em / B / G / A / A /


Bm
อย่า   
BmM7
บอกว่าเธอ
Bm7
เสีย      
Bm6
ใจ       
Bm
ก่อน   
BmM7
นี้ไม่เคย  
Bm7
จะสน   
Bm6
ใจ

Bm
จาก   
BmM7
เธอไปเมื่อ
Bm7
ไหร่     
Bm6
       วัน
G
นั้น แล้วเ
Gm
ธอจึงจะเข้าใจ


** 
Bm
 
BmM7
  วันนี้เธอ
Bm7
มีอยู่     
Bm6
           
Bm
วันนี้   
BmM7
เธอคงจะ  
Bm7
ไม่รู้    
Bm6
 

Bm
     คว
BmM7
ามหมาย  
Bm7
ที่มันมี  
Bm6
อยู่ในสิ่งใ
G
ด สิ่ง
Gm
นั้นเธอทิ้งมันไป


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / B / G A / B / G A /

ดนตรี : / Bm BmM7 / Bm7 Bm6 / ( 3 ครั้ง )/ G / Gm /


( ซ้ำ ** , * , * )


ดนตรี : / B / G / F#m / Em / B / G / A / A /

รวมผลงานเพลง นักร้อง โมเดิร์นด็อก

ฟังเพลงใหม่ บางสิ่ง