เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเลาะ – โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเลาะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทะเลาะ – โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป

ดนตรี : / G / D / F6 /


G
กินไม่ได้นอนไม่
Bm7
หลับ อีกแล้วทำ
Em7
ไม เราจึงต้องเป็นกันอ
D
ย่างนี้เรื่อย
Csus2
ไป

ฉันก็รักเธอก็
G
รักก็เข้าใจ แต่ทำ
A
ไม ต้องทะเ
D
ลาะ


G
ฉันก็รู้ลิ้นกับ
Bm7
ฟัน ฉันเข้า
Em7
ใจ แต่ทำไมมันจึง
D
บั่นทอนฉันเรื่อย
Csus2
ไป

เธอก็เหนื่อยฉันก็เห
G
นื่อยหัวใจ หมดแรง
A
ไป ก็เท่า
D
นั้น


** 
Am
 
G
มันจะส
D
าย 
Em
 
D
เกินไปกว่า
C
นี้  
D
 


*** 
ไม่เอาอีก
G
แล้ว
D
 
B7
เราไม่ทะเลาะกันดี
Em
ไหม  
D
 
A7
 

เมื่อ
C
ต่างคนก็รัก และ
Bm7
ต่างคนก็หวง แล้ว
Am7
เรา จะเถียงกันเพื่อ
D
ใคร

เมื่อผลสุด
G
ท้าย
D
 ก็ดี
B7
แต่ต้องเสียใจกัน
Em
ไป  
D
 
A7
 

เมื่อ
C
มันไม่ไปไหน ทำ
Bm7
ไมต้องทนทุกข์ ให้
Am7
เรา  ได้
D
รักกันดีกว่า


ดนตรี : / Em7 D / Csus2 /


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / G / Gaug / G6 / G7 / C / Bm7 / Am7 / D / D /


( ซ้ำ *** )


G
 
D
 
Em
 
D
 กับ
C
เวลาที่เหลือ ต่อ
Bm7
ไปจากนี้ ให้
Am7
เรา  ได้
D
รักกันดี
G
กว่า

ผลงานเพลง ของ โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป

มิวสิควีดีโอ เพลง ทะเลาะ