เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ธูปดอกสุดท้าย – โฮป เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ธูปดอกสุดท้าย

ธูปดอกสุดท้าย – โฮป

เดินคนเดียว
เดินไป ไม่เห็นเส้นทาง
มีขวากหนาม
กั้นขวางเส้นทางเอาไว้
กลับหลังคืนมา
คืนมาหาเส้นทางใหม่
หลุดพลั้งไป
แต่ หัวใจยังมั่น

สุดท้ายปลายทาง
หวาดหวั่น สั่นเสียว
เดินคนเดียว
จุดเทียนส่องทางไม่หวั่น
ดวงดาวดารา
สาดแสงหล้า มานับพัน
มีแหล่งปัญญา
แบ่งปัน มาตลอดทาง

ยังมีเสือ มูสัง
ขวาง เส้นทางไว้
ลำน้ำใหญ่
จรเข้นอนฟาดหาง
ดวงเทียนดับไป
มอง ไม่เห็นทาง
หิ่งห้อย
กลุ่มน้อย บินมานำทาง.

ส่องทางเรื่อยไป
ตั้งใจ อุทิศ
แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า
ทางที่ แสนยาก ลำบากนาๆ
หิ่งห้อยดับแสง
หมดแรง นำทาง

ส่องทางเรื่อยไป
ตั้งใจ อุทิศ
แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า
ทางที่แสนยาก ลำบากนาๆ
หิ่งห้อยดับแสง
หมดแรง นำทาง.

เหลือเพียงแสงธูป
ดอกสุดท้าย
ส่องทางเดินไป ไม่ไหว หวั่น

ศิลปิน โดย โฮป

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ธูปดอกสุดท้าย