คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง บ่กล้าบอกไผ – ไหมไทย ใจตะวัน เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ่กล้าบอกไผ

บ่กล้าบอกไผ – ไหมไทย ใจตะวัน

ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เกือบขาดใจตาย
ลงไปกับหม่อง
เสร็จบักก้องด้อง
ย้อนน้องหนีไปกับเขา
ทิ้งอ้ายคนซื่อ
นั่งบื้อกับใจเมาเมา
เป็นหยังคนงามจังเจ้า
เฮ็ดอ้ายฮำฮีฮำฮ้อน
เหยียบใจบักอ้ายให้ตาย
จั่งเขียด
ส่างเป็นตาเขียด
แท้หนอคนเคยออนซอน
สัญญาหน้าฮ้าน
หมอลำถืกเจ้าตัดตอน
ฮักอ้ายเคยเก็บใต้หมอน
เจ้าเอาฮักซ้อน
เข้ามาทำลาย
เจ้าเฮ็ดจังซี่
ซิบอกไทบ้านจังใด๋
คนถามว่าเจ้าไปไส
คือบ่เห็นไปนำกันคือเก่า
บ่อยากบอกคน
ว่าหน้ามนหนีไปกับเขา
เฮ็ดได้แค่เพียงนั่งเศร้า
หาหมู่กินเหล้าพอบ่อยากตาย
เกือบขาดใจตาย
คือปลาค้างโคก
หัวใจหลุดโบก
นั่งโศกสิ้นกำลังใจ
ฮักจริงเลยจุก
ต้องถูกคนล้อให้อาย
ยามย่างเข้าบ้านปัดใด๋
บ่อยากให้ไผถามข่าวเจ้าเลย
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
เจ้าเฮ็ดจังซี่
ซิบอกไทบ้านจังใด๋
คนถามว่าเจ้าไปไส
คือบ่เห็นไปนำกันคือเก่า
บ่อยากบอกคน
ว่าหน้ามนหนีไปกับเขา
เฮ็ดได้แค่เพียงนั่งเศร้า
หาหมู่กินเหล้าพอบ่อยากตาย
เกือบขาดใจตาย
คือปลาค้างโคก
หัวใจหลุดโบก
นั่งโศกสิ้นกำลังใจ
ฮักจริงเลยจุก
ต้องถูกคนล้อให้อาย
ยามย่างเข้าบ้านปัดใด๋
บ่อยากให้ไผถามข่าวเจ้าเลย

ผลงานเพลง โดย ไหมไทย ใจตะวัน

ฟังเพลงฟรี บ่กล้าบอกไผ