เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว – ไอน้ำ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่หนึ่งไม่ไหว – ไอน้ำ

ดนตรี : / G A /F#m Bm / Em / A / Asus4 A /


D
ฉันรู้
Bm
ตัวดี   
Em
ว่าฉันไม่
A
มีความหมาย
D
 ให้เธอ
Bm
สนใจ  
Em
จะเทียบอะ
A
ไรกับเขา

F#m
 คนที่เธ
Bm
อโปรด หมด
F#m
ใจเธอคือ
Bm
เขา ฉัน
Em
รู้และขอยอมรับโดย
A
ดี

D
ฉันไม่
Bm
กล้าหรอก 
Em
เรียกร้องอะ
A
ไรจากเธอ
D
 ได้แต่
Bm
นั่งเหม่อ 
Em
บ่นเพ้ออะไ
A
รไปอย่
G
างนี้

F#m
 เผื่อนกไ
Bm
ด้ยิน จะ
F#m
คาบเอา
Bm
คำนี้ ไปบ
Em
อกให้เธอรู้ความในใ
A


 
ที่หนึ่งไม่ไ
G
หว  
A
ฉันเต็มใจขอ
F#m
เป็นแค่ที่ส
Bm
อง     
Em
ยอมเป็นคนสำร
A
องตลอดไ
D
ป    
D7
 

 
ที่หนึ่งให้เ
G
ขา  
A
ขอที่สองให้
F#m
ฉันจะได้ไ
Bm
หม  รบ
Em
กวนเธอเกินไ
E
ปรึเป
A
ล่า


** 
D
ขอแค่
Bm
มีเธอ  
Em
ให้ฉันไว้เ
A
พ้อและแอบซึ้ง
D
 ไม่ต้อง
Bm
ที่หนึ่ง  
Em
แค่ขอรักเ
A
ธอในแบบเขา

F#m
 เก็บไว้ใ
Bm
นใจ เผื่อ
F#m
ว่าเวลาเ
Bm
หงา ฉัน
Em
ขอมีเธอไว้
A
คิดถึงก็พ
D
อ    
A
 


ดนตรี : / D Bm / Em A / D Bm / Em A G / F#m Bm / F#m Bm / Em / A /


( ซ้ำ * , ** )


G
     
F#m
 เก็บไว้ใ
Bm
นใจ เผื่อ
F#m
ว่าเวลาเ
Bm
หงา ฉัน
Em
ขอมีเธอไว้
A
คิดถึงก็พ
D
อ    
A
     
Dsus2
 

เจ้าของผลงานเพลง ของ ไอน้ำ

ฟังเพลงฟรี ที่หนึ่งไม่ไหว