เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังเอิญโสด – ไอน้ำ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บังเอิญโสด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บังเอิญโสด – ไอน้ำ

ดนตรี : / E / E / B /


 
ก็
E
มันบังเ
C#m
อิญว่าฉั
F#m
นนั้นมีปาก หุบไ
A
ว้ก็ลำ
B
บากใช่
E
   ไห
B

 
บังเ
E
อิญจ
C#m
ริงจริงว่าฉั
F#m
นนั้นมีตา พอเ
A
ห็นเธอเดิน
B
มาต้อ
E
งดู

 
ก็
E
มันบังเ
C#m
อิญว่าฉั
F#m
นมีจมูก กลิ่น
A
หอมก็เลย
B
สูดเอาไ
E
ว้    
B
 

 
บังเ
E
อิญจ
C#m
ริงจริงว่าฉั
F#m
นก็มีใจ เลย
A
ขอยกทั้งใ
B
จให้เธ
E


 
ก็น่
A
ารักที่สุ
G#m
ดเลย ให้เฉย
F#m
เมยมองเลยก็
B
คงจะไม่ไ
E
หว ก็น่า
A
รักซะจุใ
G#m
จ ให้ไม่ส
F#m
นยังไง มันก็ต้อง
B
ลอง


** 
 
อดใจไม่
A
ไหวเมื่อใกล้เ
B
ธอแค่
G#m
เจอก็เริ่ม
C#m
สั่น    
F#m
มันต้องการตกเ
B
ป็นของเธ
E

 
เพิ่
A
งเจอไม่เท่าไ
B
รบังเ
G#m
อิญว่ารัก
C#m
เธอ    
F#
ขอเหอะ ฉัน
A
ขอเธอ นะเ
B
ธอ เป็นแฟนฉันที


ดนตรี : / E / B /


 
บังเ
E
อิญจริ
C#m
งจริงว่าเธ
F#m
อนั้นยังโสด จีบแ
A
ล้วก็ไม่โก
B
รธใช่ไ
E
หม  
B
 

 
บังเ
E
อิญวั
C#m
นนึงที่เธ
F#m
อจะมีใจ ก็
A
ขอทั้งหัวใ
B
จของเ
E
ธอ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C#m F#m / A E / C#m F# / A / B /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / A B / G#m C#m / F#m B / E / A B / G#m C#m / F# / A / B /

ศิลปิน ของ ไอน้ำ

ฟังเพลงสด บังเอิญโสด