เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทำได้เพียง – 25 Hours เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำได้เพียง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทำได้เพียง – 25 Hours

ดนตรี : / D / A / Em / D / ( 2 ครั้ง )


D
านกว่าจะทำใ
A
จ กว่าจะเรียน
Em
รู้มันเป็นอย่างไร 
G
รักของเธอกับฉันมันไม่ง่
D
าย

 
เมื่อวันเว
A
ลา ที่คอยสั่ง
Em
สอนให้เราเข้าใจ 
A
มันตัดสินให้ต้องลา


Em
ฉันคงไม่โ
A
ทษที่เธอไป เพ
C
ราะว่าเข้าใจตลอด
A
มา


** 
 
หมดเวลาแล้
D
วเธอคงต้องไ
A
ป แต่สิ่งที่เห
Em
ลือในใจยังอ
D
ยู่

 
คือความคิด
D
ถึงที่เธอนั้น
A
ไม่รู้ พูดไม่
Em
ได้ ทำได้เพี
A
ยงแค่คิดถึงเธอ


ดนตรี : / D / A / Em / G /


D
อมอยู่กับความจ
A
ริง แต่จะไม่
Em
ทิ้งเรื่องราวที่ดี 
G
ฉันจะมีเธอไว้ในหัวใ
D

 
อยู่กับเว
A
ลา ที่มันยัง
Em
หมุนให้ก้าวต่อไป แ
A
ม้ต้องเหงาสักเท่าไร


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / Em / A / Em / C / Em /


 
ฉันคงไม่โ
A
ทษที่เธอไป เพ
C
ราะว่าเข้าใจตลอด 
Em
และยังเข้าใจตลอด
A
มา


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / D / A / Em / D / D /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง 25 Hours

ฟังเพลง ออนไลน์ ทำได้เพียง