คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บ้านเรา – 25 Hours คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้านเรา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บ้านเรา – 25 Hours

ดนตรี : / Csus2 / Dm / Fmaj7 / G /


Csus2
อย่ากังวลอย่า
Dm
หวั่นอะไร ถ้า
Fmaj7
หากมีเรื่องร้ายผ่านเข้า
C
มาทุกวั
G

Csus2
เมฆบางบางอาจเป
Dm
ลี่ยนเป็นควัน
Fmaj7
ฟ้าที่เคยฟ้า ก็กลายเ
C
ป็นสี
G
ดำ


Em
จับมือฉันไ
Am
ว้เธอ 
Em
เราจะยิ้มและยืนข้าง
Am
กันอยู่ ไม่ว่าเ
Dm
รื่องอะไร ให้มัน
G
พ้นเลยไป


** 
ให้ลมช่วย
C
พัด คว
E
ามทุกข์
Am
ไป ให้พั
E
ดเปลว
Am
ควันไป จาก
Dm
บ้านเรา

G
ให้ลมแห่งรั
C
ก  ม
E
าบรรเ
Am
ทา ให้เหมือ
E
นในวั
Am
นเก่า ให้
Dm
บ้านเรา ก
G
ลับมาเป็นเหมือนเดิม


ดนตรี : / C / Dm Fm /


Csus2
หากมีใครที่
Dm
ไม่เข้าใจ
Fmaj7
คอยมาใส่ร้ายให้เราแ
C
ตกแยกกั
G

Csus2
อย่าไปกลัวและ
Dm
อย่าไปแคร์
Fmaj7
เราไม่ได้แพ้แค่เพียง
C
มีน้ำต
G


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Fmaj7 / Cmaj7 / Dm / G / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ให้ลมช่วย
C
พัด คว
E
ามทุกข์
Am
ไป ให้พั
E
ดเปลว
Am
ควันไป จาก
Dm
บ้านเรา

G
ให้ลมแห่งรั
C
ก  ม
E
าบรรเ
Am
ทา ให้เหมือ
E
นในวั
Am
นเก่า ให้
Dm
บ้านเรา
G
 


( ซ้ำ ** )


ให้
Dm
บ้านเรา
G
ร่มเย็น เหมือนเ
Csus2
ดิม    
C6
 

ผลงานเพลง นักร้อง 25 Hours

ฟังเพลง mp3 บ้านเรา