เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (Ost. เงาใจ) – AB Normal เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (Ost. เงาใจ)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (Ost. เงาใจ) – AB Normal

ดนตรี : / C G / Am G / F / Dm G /


เธอไม่ใช่
C
คนที่ควรรัก
G
เลย เธอไม่ใช่
Am
คนที่ควรให้
G
ใจ

ไม่ใช่
F
คนที่ควรคิด
Em
ถึงและฝัน
Ebm
ใฝ่  
Dm
เธอไม่ได้เป็นของ
G
ฉัน

และไม่ใช่
C
คนที่ควรเผลอ
G
มอง ไม่ใช่
Am
คนที่ควรเผลอ
G
ใจ

ทุกเว
F
ลาที่เราสอง
Em
คนนั้นได้ชิดใกล้
Dm
ก็บอกตัวเองทุก
G
ครั้ง


ว่าอย่าไป
Dm
รักเธอ อย่าทำหัว
Em
ใจให้มันหวั่นไหว แต่ยิ่ง
F
ห้ามเท่าไร
Dm
ใจยิ่งไม่ยอม
G
ฟัง


** 
ทั้งที่ผิดก็
C
ยังรัก ไม่
G
เข้าใจ ก็
Am
ยังคิดถึง
G
เรื่อยไป
F
 

จะหยุดตัวเองเท่า
Em
ไหร่  
Dm
มันก็ทำไม่
G
เคยไหว

ยังอยาก
C
จะรัก ไม่
G
เข้าใจ ก็
Am
ไม่รู้ว่า
G
ฉันต้องทำยังไง
F
 

เก็บอาการเท่า
Em
ไหร่ ยิ่ง
Dm
ทรมานหัว
G
ใจตัวเอง ขึ้นทุกวัน


ดนตรี : / C / Am G / F / G /


ไม่อยากจะ
C
ทำให้ใครเสีย
G
ใจ ไม่อยากจะ
Am
ทำให้ใครแยก
G
ทาง

ทั้งที่
F
คนที่ควรคู่
Em
เธอและเคียงข้าง
Dm
มันไม่ใช่คนอย่าง
G
ฉัน


ไม่อยาก
Dm
จะรักเธอ แต่หัว
Em
ใจมันยังหวั่นไหว และยิ่ง
F
ห้ามเท่าไร
Dm
ใจยิ่งไม่ยอม
G
ฟัง


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / F / Fm / Em / Am G / D / F /


( ซ้ำ * , ** )


C
 
C7
 
Dm
เก็บอาการเท่าไร ยิ่ง
G
ทรมานหัวใจ เหลือเกิน


ดนตรี : / C G / Am G / F / G / C /

รวมผลงานเพลง ของ AB Normal

ฟังเพลง ออนไลน์ ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (Ost. เงาใจ)