คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ประโยคบอกเล่า – Greasy cafe คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ประโยคบอกเล่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ประโยคบอกเล่า – Greasy cafe

ดนตรี : / C / G / Am / G / F / C /

ดนตรี : / C / G / Am / G / F / F /


C
เรา นั้
F
น เป็นเพี
C
ยง ส่วนห
F
นึ่ง  เ
C
ธอ ฉั
F
น เป็นเ
Am
พียง ส่วนหนึ่งที่เ
G
ป็น


 
เมื่อทุกทุกการข
Am
ยับ เคลื่อนไ
C
ป ของช่วงเวลาที่อา
F
จ ขาดหายไ
C

 
หากไม่มีการเชื่อม
F
ต่อ ของสิ่
Am
งใด แม้แต่เธอกับ
G
ฉัน


** 
 
โปรดจงบอกฉัน
C
มาเสียเถิด เรื่องร
F
าวที่เกิด ข้า
Am
งในหัวใจของเ
F
ธอ

 
โปรดจงบอกฉัน
Am
มาเสียที ถ้อยคว
F
ามที่มี ที่เ
Am
ธอรู้สึกต่อฉั
F

 
เพราะพรุ่งนี้มันคง
Am
อาจ ส
G
ายไป อ
F
าจไม่มีฉันอ
C
ยู่


ดนตรี : / C / F / C / F /


C
ความ 
F
ลับ ใน
C
ใจ ของเ
F
ธอ ไม่อ
C
าจ  
F
รู้   เ
Am
กินการจะพบเจ
G


( ซ้ำ * , ** )


Am
หากพรุ่ง
Fm
นี้ไม่มีเราอีก
Am
   ไม่มี
Fm
แล้วซึ่งเรากัน
Am
อีก และหากนี่
Dm
คือ วันสุด
Fm
ท้ายที่เราได้มี


 
โปรดจงบอกฉัน
C
มาเสียเถิด เรื่องร
F
าวที่เกิด ข้า
Am
งในหัวใจของเ
F
ธอ

 
โปรดจงบอกฉัน
Am
มาเสียที ถ้อยคว
F
ามที่มี ที่เ
Am
ธอรู้สึกต่อฉั
F


( ซ้ำ ** )

ศิลปิน โดย Greasy cafe

ฟังเพลง ประโยคบอกเล่า