เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ป่าสนในห้องหมายเลข 1 – Greasy cafe เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ป่าสนในห้องหมายเลข 1

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ป่าสนในห้องหมายเลข 1 – Greasy cafe

ดนตรี : / C / C / C / Am7 / C / Am7 /

ดนตรี : / Am G / F / Am G / F /


Am
ฉัน ตื่นขึ้นมาในความเป็นจ
D7
ริง ที่ภา
F
พทุกสิ่งไม่เหมือนเคยมาก่
C
อน 
G
 

Am
ฉันปราศจากความทรง
D7
จำ สิ่งที่เห
F
ลือเป็นเพียงภาพฝันยากจะจด
C
จำ


เมื่อความเป็นจ
G
ริง และความ
Am7
ฝัน นั้นยากพอกั
F
นที่จะทำความเข้าใ
C

เมื่อการมีเ
G
ธอและ
Am7
ฉัน นั้นยากพอกั
F
นที่จะลืมหรือจดจำ


ฉันอยู่ตรง
C
นี้ ที่เคยมีภาพเ
G
รา ที่ไ
Am7
ม่มีจริง 
F
 

ฉันอยู่ตรง
C
นี้ ที่กาลเวลาไม่
G
มี จะทรมานเ
Am7
ท่าไร ที่สุดท้
F
ายความจริงจะพรากฉันและเธอไป


ดนตรี : / Am7 / D7 / Am7 / D7 / F / C / G / F / F /


( ซ้ำ * )


ฉันอยู่ตรง
C
นี้ ที่เคยมีภาพเ
G
รา ที่ไ
Am7
ม่มีจริง 
F
 

ฉันอยู่ตรง
C
นี้ ที่กาลเวลาไม่
G
มี จะทรมานเ
Am7
ท่าไร  
F
 

ฉันอยู่ตรง
C
นี้ ที่เคยมีภาพเ
G
รา ที่ไ
Am7
ม่มีจริง 
F
 


ดนตรี : / C / Am7 / C / Fm /

เจ้าของผลงานเพลง ของ Greasy cafe

ฟังเพลง online ป่าสนในห้องหมายเลข 1