เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ถ้าไม่ใช่เธอ – I-Zax เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถ้าไม่ใช่เธอ

ถ้าไม่ใช่เธอ – I-Zax

ถ้าไม่ใช่เธอ

เสียเธอไปแล้ว ทดแทนไม่ได้

ใจมันยังคิด ดึงประตูปิด

ไม่คิดรักใครๆ ที่ไหน

ฉันไม่ต้องการ ฉันไม่ต้องการ

ก็ฉันไม่ต้องการ ถ้าไม่ใช่เธอ

ต่อให้คนไหน ต่อให้ใครทั้งโลก

ต่อให้รุมรัก แต่ฉันไม่เอา

ต่อให้คนนั้น ต่อให้ดีกับฉัน

แต่ฉันก็ไม่สนใจ

(ถ้าไม่ใช่เธอ ถ้าไม่ใช่เธอ)

(ก็ไม่เอา ถ้าไม่ใช่เธอไม่เอา)

นกบินเต็มฟ้า หาใหม่ก็ได้

ใครบางคนบอก

ใครบางคนกล่าว

แต่เพราะเขายังไม่เข้าใจ

ฉันไม่ต้องการ ฉันไม่ต้องการ

ก็ฉันไม่ต้องการ ถ้าไม่ใช่เธอ

ต่อให้คนไหน ต่อให้ใครทั้งโลก

ต่อให้รุมรัก แต่ฉันไม่เอา

ต่อให้คนนั้น ต่อให้ดีกับฉัน

แต่ฉันก็ไม่สนใจ

(ถ้าไม่ใช่เธอ ถ้าไม่ใช่เธอ)

(ก็ไม่เอา ถ้าไม่ใช่เธอไม่เอา)

ต่อให้คนไหน ต่อให้ใครทั้งโลก

ต่อให้รุมรัก แต่ฉันไม่เอา

ต่อให้คนนั้น ต่อให้ดีกับฉัน

แต่ฉันก็ไม่สนใจ

(ถ้าไม่ใช่เธอ ถ้าไม่ใช่เธอ)

(ก็ไม่เอา ถ้าไม่ใช่เธอไม่เอา)

ต่อให้คนไหน ต่อให้ใครทั้งโลก

ต่อให้รุมรัก แต่ฉันไม่เอา

ต่อให้คนนั้น ต่อให้ดีกับฉัน

แต่ฉันก็ไม่สนใจ

(ถ้าไม่ใช่เธอ ถ้าไม่ใช่เธอ)

(ก็ไม่เอา ถ้าไม่ใช่เธอไม่เอา)

ถ้าไม่ใช่เธอ

ผลงานเพลง โดย I-Zax

ฟังเพลงใหม่ ถ้าไม่ใช่เธอ