เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ปัญหาเฉพาะหน้า – I-Zax เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาเฉพาะหน้า – I-Zax

ผมเองก็รู้ตัวดี
ว่าคนอย่างคุณ
คงไม่มอง
มาที่คนอย่างผม
ผมมันแค่คน โทรมๆก็รู้ดี
เธอคงไม่ถูกใจ
ถ้าหากว่าคุณ
มองเพียงแค่หน้าตา
ผมคง ดูไม่ดีเท่าไหร่
ไอ้คนอย่างผม
มันคงไม่หล่อ
ไม่ถูกใจคุณ.

แต่ผมก็รู้ตัวดี
ว่าในจิตใจ
มันก็มีเพียงแต่คุณเท่านั้น
ผมมีแต่คุณ
คนเดียวอยู่ทุกวัน
ไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
ถ้าหากว่าคุณ
ลองมองผ่านหน้าตา
มองตรงเข้ามาในหัวใจ
คุณอาจจะพบ
ว่ามีบางอย่าง ที่ถูกใจคุณ.

ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ผมไม่มีปัญหา
แต่ผมก็รู้ตัวดี
ว่าในจิตใจ
มันก็มีเพียงแต่คุณเท่านั้น
ผมมีแต่คุณ
คนเดียวอยู่ทุกวัน
ไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
ถ้าหากว่าคุณ
ลองมองผ่านหน้าตา
มองตรงเข้ามาในหัวใจ
คุณอาจจะพบ
ว่ามีบางอย่าง ที่ถูกใจคุณ.

ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ผมไม่มีปัญหา

ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ก็ผมมีปัญหา
เฉพาะหน้าเท่านั้น
หน้าของผมมัน
ไม่ค่อยจะหล่อเท่าไร
แต่ถ้าถาม ถึงเรื่อง ในหัว ใจ
ให้คุณได้ทั้งใจ..
ผมไม่มีปัญหา

รวมผลงานเพลง โดย I-Zax

ฟังเพลง online ปัญหาเฉพาะหน้า