คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเหนื่อย – Instinct เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งรักทั้งเหนื่อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทั้งรักทั้งเหนื่อย – Instinct

ดนตรี : / Em7 D / C G / Em7 D / A /


ไม่เ
Em7
คยรู้ ไม่เคย
D
รู้จริงจริง ความ
C
รักมันคืออ
G
ะไร ไม่เค
Em7
ยรู้  ว่า
D
มันยากเกินจะเ
A
ข้าใจ

ไม่เ
Em7
คยรู้ ว่าปัญ
D
หามันมา ประ
C
คับประคองแบบไ
G
หน

ให้ผ่าน
Em7
พ้น  ใน
D
แต่ละวันมันย
A
ากเย็น รู้ไหมฉันเหนื่
C
อยใ
D


ตอบ
G
ตัวเอง ไม่
D
ได้สักที ทำ
Em7
ไมคนรักกันข
D
นาดนี้ เหตุใ
A
ด ถึงไม่เข้าใ
C
จกันสัก
D
ที

เจ็บ
G
ลึกลึก ข้าง
D
ในหัวใจ ที่
Em7
แก้ปัญหาที่เ
D
กิดไม่ได้สัก
A
ที รู้ไหมกับเ
C
ธอ ทั้งรั
D
กและทั้งเห
Em7
นื่อย


ไม่เ
Em7
คยรู้ ไม่เคย
D
รู้จริงจริง ไม่
C
รู้ใครคิดอ
G
ะไร อยากมี
Em7
ทาง เข้าไ
D
ปถึงใจอีก
A
คน

ไม่เ
Em7
คยรู้ ว่าลึก
D
ลึกใจคน มันย
C
ากเกินจะหยั่ง
G
ถึง

ไม่เ
Em7
คยรู้ ว่ามัน
D
ลึกเกินจะเ
A
ข้าใจ รู้ไหมฉันเห
C
นื่อยใ
D


ตอบ
G
ตัวเอง ไม่
D
ได้สักที ทำ
Em7
ไมคนรักกันข
D
นาดนี้ เหตุใ
A
ด ถึงไม่เข้าใ
C
จกันสัก
D
ที

เจ็บ
G
ลึกลึก ข้าง
D
ในหัวใจ ที่
Em7
แก้ปัญหาที่เ
D
กิดไม่ได้สัก
A
ที ทั้งรักทั้งเหนื่
C
อยใ
D
จ เธอรู้ไหม


ดนตรี : / G D / Em D / A /


ถึงไม่เข้าใ
C
จกันสัก
D
ที เจ็บลึก
G
ลึก ข้าง
D
ในหัวใจ

ที่
Em7
แก้ปัญหาที่เ
D
กิดไม่ได้สัก
A
ที รู้ไหมกับเ
C
ธอ ทั้งรั
D
กและทั้งเห
Em7
นื่อย

เจ้าของผลงานเพลง โดย Instinct

มิวสิควีดีโอ เพลง ทั้งรักทั้งเหนื่อย