เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำไมต้องเธอ – Instinct เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทำไมต้องเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทำไมต้องเธอ – Instinct

ดนตรี : / C / Am / F / G / ( 2 ครั้ง )


ก็มันไม่อ
C
ยากรู้ ก็มันไม่
Am
อยากรัก ไม่มีเว
Dm
ลาที่จะคิด ที่จะ
G
สนใจ

แต่พอได้เ
C
จอะเธอ ก็ดู
Em
ชีวิตมันผิดเ
A7
พี้ยนไป ฉัน
Dm
กลายเป็นคนอ่อน
G
แอ ไม่ช
C
อบเลย
C7
 เมื่อไ
F
หร่ที่อยู่ใ
Fm
กล้เธอ ฉัน
Em
รู้สึกราวกับเ
A7
คลิ้มไป
Dm
ไม่เป็นตัว
G
เอง ไม่เหมือนเ
C
คย 
C7
 

แต่
F
พอเธอห่าง
Bb
หายไปคิดจะ
Em
ลืม ยังไม่
A7
ได้เลย 
Dm
ทำไมต้องเ
G
ป็น ไม่เ
C
ข้าใจ


ดนตรี : / C / Am / F / G /นี่ตัวฉัน
C
เองหรือ เปลี่ยนไปถึง
Am
เพียงนี้ หมดความเข้ม
Dm
แข็ง และเหตุผลไปอย่าง
G
ง่ายดาย

อาจเป็นเพราะ
C
เธอนั้น ที่เดินม
Em
าหาเข้ามา
A7
ค้นใจ แล้ว
Dm
ฉันก็เลยเปลี่ยน
G
ไป เพราะ
C
รักเธอ


( ซ้ำ * , * )


ชี
Dm
วิตต้องมาเปลี่ยนไ
G
ป เพราะรักเ
Bb
ธอ 
Am
 
G
 
C
 

ผลงานเพลง นักร้อง Instinct

มิวสิควีดีโอ เพลง ทำไมต้องเธอ