คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ที่สุดในโลก – Instinct เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ที่สุดในโลก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ที่สุดในโลก – Instinct

ดนตรี : / A / F# / Bm / E / F#m / F# / Bm / E / E /

ดนตรี : / A / A / A / A / E /


รู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอ
Amaj7
โชคดี ที่เธอได้มีคนอย่าง
Dmaj7
ฉัน

ให้เธอทุกอย่างอย่างที่
F#m
ไม่เคยจะมีใครที่ไ
A
หน จะทุ่ม
Bm
เทให้ได้ยิ่งใหญ่เ
A
ท่าฉัน

Bm
แค่บอกให้เธอได้
C#m
เห็นได้ลองเข้าใจ
Dmaj7
ให้รู้ว่าเป็นยังไง ถ้า
Bm
เธอต้องเสียฉันไป
Cmaj7
 


ที่จริงไม่อยากจะพูด
Amaj7
เท่าไหร่ ว่าเธอควรขอบใ
Dmaj7
จฉัน

ที่ยังเฝ้าทนอยู่เพื่อ
F#m
เธอมาก็ยังไม่ไปไ
A
หน แม้มี
Bm
คนที่ดีกว่าเธอตั้งม
A
ากมาย
Bm
 

C#m
คนที่สวยที่ใจอย่
Dmaj7
างนี้ใช่ว่าจะเจอได้
A
ทุกวัน


หากเธอยังไ
Bm
ม่เข้าใจ เกิด
C#m
ฉันเปลี่ยนไป ยังไงก็ข
D
ออย่ามาโทษ
E
กัน


ในโลก
A
นี้ ยังจะมีใครดีกว่า
F#m
ฉัน คนที่คอยบอกว่า
Bm
รักเธอมากเท่าไร

ฉันก็
C#m
รักเธอยิ่งกว่าใคร แต่ฉันรั
D
กเธอจนหมดใจ

จะบอ
E
กว่าในโลก
A
นี้  
F#
ยังจะมีใครดีกว่า
Bm
ไหม

F#
ไม่ต้องคอยไปเฝ้าม
Bm
องที่ใครต่อไป ไม่ต้อง
C#m
มองให้มันเหนื่อยใจ

ฉันว่าเ
D
ธอจะไปตามหาเท่าไ
E
หร่ ก็ไม่เจอ


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / F#m / F#m / Bm7 / Bm7 / F / E /

ดนตรี : / A / A / F# / F# / Bm / Bm / C / C / A / A /


( ซ้ำ * )


ในโลก
A
นี้ ยังจะมีใครดีกว่า
F#m
ฉัน คนที่คอยบอกว่า
Bm
รักเธอมากเท่าไร

ฉันก็
C#m
รักเธอยิ่งกว่าใคร แต่ฉันรั
D
กเธอจนหมดใจ

จะบอ
E
กว่าในโลก
A
นี้  
F#
ยังจะมีใครดีกว่า
Bm
ไหม

F#
ไม่ต้องคอยไปเฝ้าม
Bm
องที่ใครต่อไป ไม่ต้อง
C#m
มองให้มันเหนื่อยใจ

ฉันว่าเ
D
ธอจะไปตามหาเท่าไ
Dm
หร่ ( เท่าไหร่ ) ก็ไม่เจอ ( ก็ไม่เจอ
F#
)

ไม่ต้อง
Bm
มองที่ใครต่อไป ไม่ต้อง
C#m
มองให้มันเหนื่อยใจ ในโลก
D
นี้คงไม่มีใครรักใคร
E
เท่าฉันรักเธอ


ดนตรี : / A / F# / Bm / E / F#m / F# / Bm / E / E / E / E / A /

รวมผลงานเพลง นักร้อง Instinct

ฟังเพลงสด ที่สุดในโลก