เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นับถอยหลัง – Instinct เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นับถอยหลัง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นับถอยหลัง – Instinct

ดนตรี : / A / Amaj7 / Bm7 / E / ( 2 ครั้ง )


จะเ
Dmaj7
สียน้ำตากันทำไม จะไปก็รีบ
C#m7
ไป ไม่ต้องเป็น
F#m
ห่วงฉัน
F#
 

ไม่
Dmaj7
รั้งถ้าเธอจะลากัน เดาออกมาตั้ง
C#m7
นานฉันพอจะเข้า
F#sus4
ใจ    
F#
 

ว่าเรา
Bm
คงลงเอยที่ร้
E
างลาเห็นเธอสบ
Bm
ตากับเขาก็เข้าใจ
E
จบจบกันไปอย่าได้เ
A
สียเวลา


ไปจากชี
D
วิตของฉัน ได้โปรดอย่า
C#m
มองกลับหลังมา ไม่อยากให้
Bm
เธอมาสบ
E
ตาแล้วทำเสี
A
ยใจ

ฉันเฝ้าคอย
D
นับถอยหลัง เมื่อหมดเว
C#m
ลาเธอก็ไ
F#m
ป ทำใจไว้
Bm
แล้วไม่ต้องมากลัวว่า
E
ใคร จะมาเจ็บช้ำ


ดนตรี : / D / A / D / D /


ไม่
Dmaj7
รักไม่ต้องมาเกรงใจ จะหวังดีแค่
C#m7
ไหนก็คงจบแ
F#sus4
บบนี้   
F#
 

อย่าถ
Dmaj7
ามคร่ำครวญกันเสียที จะเป็นตายร้าย
C#m7
ดี ขอเธออย่าส
F#sus4
นใจ   
F#
 

เมื่อเรายัง
Bm
คงลงเอยที่
E
ร้างราจะเร็วจะ
Bm
ช้าเธอก็ทิ้งฉันไ
E
ป จงเก็บเอาใจไปให้ใ
A
ครซะดีกว่า


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / A / D / A / G / Bm / E / E /


ไปจากชี
D
วิตของฉัน ได้โปรดอย่า
C#m
มองกลับหลังมา ไม่อยากให้
Bm
เธอมาสบ
E
ตาแล้วทำเสี
A
ยใจ

ฉันเฝ้าคอย
D
นับถอยหลัง เมื่อหมดเว
C#m
ลาเธอก็ไ
F#m
ป ทำใจไ
Bm
ว้แล้วไม่ต้องมากลัวฉัน
E
จะเสียใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / A / D / A / D /

เจ้าของผลงานเพลง โดย Instinct

ฟังเพลงออนไลน์ นับถอยหลัง