เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผิดสัญญา – Instinct คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผิดสัญญา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผิดสัญญา – Instinct

ดนตรี : / C / C / F / F /


C
แล้วก็ต้องเลิก
D
กัน  
F
จบที่เคยฝัน
C
ไว้   
F
เมื่อความจริงฉัน
Fm
มีแค่เพียงหัวใ
C
จ    
C7
 

F
หลอกตัวเองว่า
Fm
คงดีพอ ให้
Em
เธอฝากชีวิต
Am
ไว้     
Dm
แต่ที่สุดแล้วมั
D
นช่างดูเลือนล
G
าง

C
ฝันไปได้ยืดย
D
าว  
F
แต่ไม่เคยถึง
C
ไหน 
F
บอกตรงตรงขอโ
Fm
ทษจริงจริงเสียใ
C
จ    
C7
 

F
กับถ้อยคำสัญ
Fm
ญาดีดี จะ
Em
ดูแลเธอจนต
Am
าย     
Dm
ต้องยืนยันให้ฉั
G
นควรไปจากเ
C
ธอ


 
แค่คำว่ารั
C
กที่พูดอยู่ได้มันค
E
งไม่พอ แต่
Am
ฉันก็ไม่อยากรอให้
Bb
เราเดิน
C
ไปถึงวั
F

 
ที่เ
Em
กินจะเปลี่ยน 
Dm
จนช้ำไปมากกว่า
G
นี้

 
ที่ฉั
C
นมีให้เธอได้แค่
E
คำว่าลา อย่า
Am
ทิ้งชีวิตเอาไว้บน
Bb
ทางที่
C
ฝืนเต็ม
F
ที    
Fm
 

Em
ทำให้ ไ
Am
ม่ได้   
Dm
ขอโทษที่
G
ผิดสัญญา
C
 


ดนตรี : / C D / F C / F Fm / C C7 / F Fm / Em Am / Dm G /


C
รักได้แค่ลมป
D
าก อ
F
ย่างลมลมแล้ง
C
แล้ง 
F
ดีแต่ทำให้เ
Fm
ธอต้องเสียเว
C
ลา  
C7
 

F
มีแต่ใจเพ้อ
Fm
ไปวันวัน จะ
Em
ดีอะไรนัก
Am
หนา   
Dm
หากยังอยู่รัก
G
เธอยิ่งเห็นแ
C
ก่ตัว


( ซ้ำ * )


Em
โปรด  
Am
อภัยให้
Dm
คนที่ผิดสัญญา


ดนตรี : / C / C / F / F / C /

ศิลปิน โดย Instinct

ฟังเพลงสด ผิดสัญญา