คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ผีเสื้อที่หายไป – Klear เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ผีเสื้อที่หายไป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ผีเสื้อที่หายไป – Klear

ดนตรี : / D F#m / G A / ( 2 ครั้ง )/ Bm7 / E / Em7 / A /


D
ฉันก็เหมือน
F#m
คนอีกเป็นร้อย
G
พัน ที่
A
ยังเฝ้าคอยฝันใฝ่

D
ตามหาใครสัก
F#m
คนมาเติมหัวใ
G
จ แค่ใ
A
ครหนึ่งคนที่ 
Bm
เกิดมาเพื่อ
A
เป็น คนของ
Gmaj7
เรา

D
ความรักก็เหมือน
F#m
ตอนที่เราต้อง
G
การ ตาม
A
หาผีเสื้อตัวหนึ่ง 
D
แต่เมื่อไรที่
F#m
เจอ แล้วไล่
G
คว้า
A
 

 
วิ่งตามเท่า
Bm
ไร กลับยิ่
A
งบิน ยิ่งหนี
Gmaj7
ไกล ทุกครั้งเอื้อมมือออก
Bm
ไป จับได้เ
A
พียงเศษใบ
G
ไม้ที่ไร้จิตใ
A


 
แต่หากเมื่อไ
D
หร่  
F#m
ที่ฉัน หยุด
G
พักไม่สนใ
A
จ หากเมื่อไ
D
หร่นิ่
F#m
งนิ่งนานนานไ
G
ม่วิ่งตามไ
A

 
ในตอน
Bm7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
E
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
Em7
 บินวนมาลงที่ตรงไ
A
หล่

 
ยิ่งไขว่
D
คว้าควา
F#m
มรัก   
G
ยิ่งไม่ได้
A
มา ยิ่งต้อง
D
การค้น
F#m
หาเท่าไหร่
G
ยิ่งไม่เจอใ
A
คร

 
เปลี่ยนตัว
Bm7
เองให้เป็นดังดอก
E
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
Em7
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
F#m
หายไป ก็
G
นำทางพาคว
A
ามรักมา


ดนตรี : / D / Dsus4 / D / Dsus4 /


D
อย่าคิดจะเฝ้า
F#m
คอยส่วนที่หายไ
G
ป แค่เ
A
ติมตัวเองให้เต็ม

D
ฟากฟ้ากำหน
F#m
ดรอ เมื่อฉันพร้
G
อม  
A
เมื่อวันผ่าน
Bm
ไป คงไม่
A
นานเราพบ
Gmaj7
กัน

 
วาดฝันข้างในจิต
Bm7
ใจฉันเฝ้
A
ารอ ด้วยรอยยิ้
G
มที่มีความหม
A
าย


 
และหากเมื่อไ
D
หร่  
F#m
ที่ฉัน หยุด
G
พักไม่สนใ
A
จ หากเมื่อไ
D
หร่นิ่
F#m
งนิ่งนานนานไ
G
ม่วิ่งตามไ
A

 
ในตอน
Bm7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
E
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
Em7
 บินวนมาลงที่ตรงไ
A
หล่

 
ยิ่งไขว่
D
คว้าควา
F#m
มรัก   
G
ยิ่งไม่ได้
A
มา ยิ่งต้อง
D
การค้น
F#m
หาเท่าไหร่
G
ยิ่งไม่เจอใ
A
คร

 
เปลี่ยนตัว
Bm7
เองให้เป็นดังดอก
E
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
Em7
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
F#m
หายไป ก็
G
นำทางพาคว
A
ามรักมา


ดนตรี : / D / Dsus4 / D / Dsus4 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / F#m / G / A / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm7 / A / Gmaj7 / Gmaj7 / Bm7 / A / Gmaj7 / A /


 
หากเมื่อไ
E
หร่  
G#m
ที่ฉัน หยุด
A
พักไม่สนใ
B
จ หากเมื่อไ
E
หร่นิ่
G#m
งนิ่งนานนานไ
A
ม่วิ่งตามไ
B

 
ในตอน
C#m7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
F#
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
F#m
 บินวนมาลงที่ตรงไ
B
หล่

 
ยิ่งไขว่
E
คว้าควา
G#m
มรัก   
A
ยิ่งไม่ได้
B
มา ยิ่งต้อง
E
การค้น
G#m
หาเท่าไหร่
A
ยิ่งไม่เจอใ
B
คร

 
เปลี่ยนตัว
C#m7
เองให้เป็นดังดอก
F#
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
F#m
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
G#m
หายไป ก็
A
นำทางพาคว
B
ามรักมา


ดนตรี : / E G#m / A B / ( 8 ครั้ง )/ E /

รวมผลงานเพลง ของ Klear

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผีเสื้อที่หายไป