เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้านของฉัน – Tattoo Colour เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้านของฉัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บ้านของฉัน – Tattoo Colour

ดนตรี : / Dmaj7 / B7 / Em7 /

ดนตรี : / Dmaj7 / B7 / Em7 / A7 / ( 2 ครั้ง )


Dmaj7
คืนที่เหนื่อยล้
D7
า เมืองที่วุ่
Gmaj7
นวาย เรื่องร
Gm7
าวและข่าวร้
C7
าย กร่อนหัวใ
Em
จได้ทุกวั
A7

Dmaj7
มองนอกถ
D7
นน รถที่
Gmaj7
วิ่งผ่าน เส้น
Gm7
ทางระหว่าง
C7
นั้น ไกลแสนไ
Em
กลฉันจะไ
A7


 
ให้
Dm
ถึงที่ถิ่นเดิมที่ห
G7
มาย สิ่งเดียวที่เ
C7
ป็นที่สุดท้
A7
าย  ทุ
Bbmaj7
กข์ตรมเพียงใด ไม่อยากไปไ
A7
หน


 
สุขใดจะ
Dmaj7
หาได้กว่า
B7
นี้    
Em7
  ดั่งเป็นวิ
A7
มาน โอบกอดด้วย
Dmaj7
รัก ได้อย่า
B7
งนี้  
Em7
  ไม่มีแล้วที่
A7
ใด

 
ยิ่ง
Dmaj7
เวลาที่    
B7
ช้ำตรม 
Em7
หัวใจ  
A7
 อยากกลับ
Dmaj7
ไปที่ตรง  
B7
นี้ ที่บ้า
Em7
น ของ
A7
ฉัน


ดนตรี : / Dmaj7 / B7 / Em7 / A7 / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / Dm7 / Dm7 / G7 / G7 / C7 / A7 / Bbmaj7 / Bbmaj7 / A7 /


 
สุขใดจะ
Dmaj7
หาได้กว่า
B7
นี้    
Em7
  ดั่งเป็นวิ
A7
มาน โอบกอดด้วย
Dmaj7
รัก ได้อย่า
B7
งนี้  
Em7
  ไม่มีแล้วที่
A7
ใด

 
ยิ่ง
Dmaj7
เวลาที่    
B7
ช้ำตรม 
Em7
หัวใจ  
A7
 หยุดดวงใจ
Dmaj7
ที่ตรง    
B7
นี้ ที่บ้า
Em7
น ของ
A7
ฉัน


 
โว 
Dmaj7
โว่      โว้
B7
      
Em7
โว นี่คือวิม
A7
าน โอบกอด 
Dmaj7
  ด้วยรัก 
B7
  โว้  
Em7
 ไม่มีแล้ว
A7
ที่ใด

 
ยิ่ง
Dmaj7
เวลาที่    
B7
ช้ำตรม 
Em7
หัวใจ  
A7
 หยุดดว
Dmaj7
งใจที่ตรง  
B7
นี้ ที่บ้า
Em7
น ของ
A7
ฉัน    
Dmaj7
 

ศิลปิน นักร้อง Tattoo Colour

ฟังเพลง online บ้านของฉัน