เนื้อร้อง คอร์ดเพลง รักเพียงเธอ – กู๊ด เซพเทมเบอร์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักเพียงเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รักเพียงเธอ – กู๊ด เซพเทมเบอร์

ดนตรี : / Fmaj7 / Fmaj7 / Bbmaj7 / Bbmaj7 /


Fmaj7
ใครคือคนคน
Dm
นั้น ที่จะยืน
Gm
ข้างกัน เป็นความ
C
ฝันที่มีมาแสน
Fmaj7
นาน ได้เจอเธอคน
Dm
นั้น ที่ข้างใน
Gm
หัวใจ
C
 

ก็รู้ได้ทั
Am
นที ว่าค
Dm
วามรัก มีอยู่
Gm
จริง  
C
เธอนั้นคือคำ
Am
ตอบ ที่
Dm
ตามค้นหาทำให้ฉันรู้
Gm
ว่า ความ
C
ฝันเป็นจริง


** 
รักเพียงเ
Fmaj7
ธอ จะรักเพียงแต่
Cm
เธอ คนที่ฉัน
Bbmaj7
เฝ้าคอย 

คือ
Bbm
เธอใช่ไหม หั
Fmaj7
วใจ    
Cm
จะหยุดมันเอ
Bbmaj7
าไว้ที่เธอ
Bbm
 


ดนตรี : / Fmaj7 / Fmaj7 / Bbmaj7 / Bbmaj7 /


( ซ้ำ * , ** )


Am
จะเก็บหัว
Dm
ใจ ให้เ
Gm
ธอ จะรั
C
กแค่เธอ
Am
จนลมหาย
Dm
ใจ สุด
Gm
ท้าย 
C
 


( ซ้ำ ** , ** )


Am
จะเก็บหัว
Dm
ใจ ให้เ
Gm
ธอ จะรั
C
กแค่เธอ
Am
จนลมหาย
Dm
ใจ สุด
Gm
ท้าย 
C
จะรักเพียงเ
Fmaj7
ธอ

รวมผลงานเพลง ของ กู๊ด เซพเทมเบอร์

ฟังเพลง รักเพียงเธอ