เนื้อร้อง คอร์ดเพลง รู้ – กู๊ด เซพเทมเบอร์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รู้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รู้ – กู๊ด เซพเทมเบอร์

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Gmaj7 / E /


เกิดจาก
Amaj7
หัวใจ ที่หลงรักใครช่างง่ายดาย ไม่มีคว
Gmaj7
ามหมาย ให้ใครจด
E
จำ

ผิดกับขอ
Amaj7
งเธอ เห็นรักของคนเป็นเรื่องขำ ไม่เคยจด
Gmaj7
จำ และชอบ
E
ทำ เหมือนว่าไม่แคร์


ไม่เ
C#m7
คยรู้เลยสักนิด สิ่งที่
F#7
เธอทำกับฉัน ฉันไม่
Bm7
เข้าใจหมายความว่าไง
Dm7
ตอบฉันที

แล้วเธอไม่เค
C#m7
ยรู้เลยสักนิด สิ่งที่
F#7
ฉันทำให้เธอ เธอไม่
Bm7
เข้าใจนั่นคือรักไง แต่เ
E
ธอไม่เคยสนใจ


** 
A
รู้
C#m7
มองมา เธอนั้นเห็นฉันไม่มี
G
ค่า มันเป็นคว
D
ามจำเป็นที่
E
ทำไป

และก็
A
รู้ รู้ เธอเองไม่เคยที่จ
C#m7
ะมีใจ ไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสา
G
ยตา อย่ามาเ
D
สียเวลา
E
กับฉันเลย


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Gmaj7 / E /


เรื่องของหั
Amaj7
วใจ ฉันรู้ว่ามันห้ามไม่ได้ แต่
Gmaj7
ขอเถอะ ฉันขอเถอะ อย่า
E
ทำกับฉันเลยอย่างนี้


( ซ้ำ * , ** )


Dmaj7
ที่แล้วก็แล้
E
วไป อาจจ
C#m7
ะทำน้ำตาฉันไ
F#7
หล จะไ
Bm7
ม่เสียใจ จะไม่สนใจ อะ
E
ไรกับเธออีกแล้ว
F#
 


*** 
B
รู้
Ebm7
มองมา เธอนั้นเห็นฉันไม่มี
A
ค่า มันเป็นคว
E
ามจำเป็นที่
F#
ทำไป

และก็
B
รู้ รู้ เธอเองไม่เคยที่จ
Ebm7
ะมีใจ ไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสา
A
ยตา อย่ามาเ
E
สียเวลา
F#
 

และฉันก็
B
รู้ รู้ เธอเองไม่เคยที่จะ
Ebm7
มองมา เธอนั้นเห็นฉันไม่มี
A
ค่า มันเป็นคว
E
ามจำเป็นที่
F#
ทำไป

และก็
B
รู้ รู้ ไม่เคยจะ
Ebm7
มีใจ ไม่เคยเห็นฉันอยู่ในส
A
ายตา อย่ามาเ
E
สียเวลา
F#
 


( ซ้ำ *** )

ผลงานเพลง นักร้อง กู๊ด เซพเทมเบอร์

ฟังเพลงสด รู้