เนื้อเพลง คอร์ดเพลง วัย – ค็อกเทล เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง วัย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

วัย – ค็อกเทล

ดนตรี : / E /

ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 2 ครั้ง )/ C#m B / E / B /

ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 2 ครั้ง )


E
ยังคงจำเมื่อ
F#m
ครั้งที่สองเรา
G#m
ยังคงเยาว์วั
A
ยนั้น คราวเ
E
ราเพิ่
F#m
งรู้จัก 
G#m
คำว่ารักเ
A
รายังไม่คุ้นเคย

E
จนวันล่วง
F#m
เลยเราสองเติบ
G#m
โตจึงเคย
A
มักคุ้น กายเ
E
รานั้น
F#m
หอมกรุ่น
G#m
อุ่นไอรัก
A
ที่เราได้สร้างมา

A
เคยหยอกเคยเย้า
B
แม้จำต้องจากกันไกล
A
พาใจของฉันหวั่นไหวแต่วั
B
นนี้ฉันจะกลับไปหาเธอ


E
เธอยังร
B
ออยู่ที่ตร
C#m
งนั้นที่เดิ
B
มหรือเปล่า
A
หรือเ
B
ราเฝ้าคิ
A
ดไปเองอยู่
B
คนเดียว

E
ก็กำ
B
ลังจะกลับไป
C#m
หารอหน่
B
อยได้ห
A
รือเปล่า ไม่นานเมื่อเช้าฉั
B
นจะไปอยู่ข้างเธอ


ดนตรี : / C#m B / A /

ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 2 ครั้ง )


A
คำหยอดคำหวาน
B
คำเคยซาบซ่านดวงใจ
A
วันนี้มันจางจืดไปนานแ
B
ล้วที่ไม่ได้ฟังจากเสียเธอ


( ซ้ำ * )


C#m
แม้คืนและวันจะเป
B
ลี่ยนและแปรผันไป แต่ว่าเ
A
ธออยู่ในหัวใจไม่เป
E
ลี่ยน

C#m
แม้วัยของเราต่างค
B
นต่างแปรล่วงเวียนแต่ว่า
A
เราเรียนรู้
B
จะเข้าใจ
A
ว่าความรักเ
B
ป็นเช่นไร

A
ต่างก็เรียนรู้และเข้าใจ
B
ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร


ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 4 ครั้ง )


A
คำหยอดคำหวาน
B
คำเคยซาบซ่านดวงใจ
A
วันนี้มันจางจืดไปนานแ
B
ล้วที่ไม่ได้ฟังจากเสียเธอ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / E F#m / G#m A / ( 2 ครั้ง )/ C#m B / A G#m F#m / E /

ผลงานเพลง โดย ค็อกเทล

ฟังเพลง ยูทูป วัย