คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ลมกับไฟ – ดัง พันกร บุณยะจินดา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลมกับไฟ

ลมกับไฟ – ดัง พันกร บุณยะจินดา

ถ้าฉันเปรียบดังไฟ ที่สว่างด้วยรักเธอ

เหมือนใกล้จะดับ เพราะใจของเธอเปลี่ยน

เมื่อเธอเปรียบดังลม ที่ล่องลอยและหมุนเวียน

เพราะรักของเธอนั้น ทำให้ฉันมีไฟ

อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดา เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้จะดับ

(ถ้าเพียงแค่ลม เคลื่อนตัวจากไป) (ขอร้องให้เธอ อย่าไปจากฉัน)

อย่าเป็นลมที่พัดไป และพัดให้ไฟดับลง

หัวใจฉันคงสลาย หากชีวิตต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟดวงนี้ดับ ไปพร้อมความรักจากเธอ

เห็นใจกันบ้างได้ไหม อย่าไปไหนอย่าจากกัน ฉันรักเธอ

ก็เพราะเธอเท่านั้น ที่ยังคงมีค่าพอ

ให้ฉันยังอยู่ และรอเริ่มวันใหม่

เมื่อเธอจากกันแล้ว แสงที่มีคงมอดไป

ลับลงไปกับใจ ที่ไม่มีเธอ

อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดา เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้จะดับ

(ถ้าเพียงแค่ลม เคลื่อนตัวจากไป) (ขอร้องให้เธอ อย่าไปจากฉัน)

อย่าเป็นลมที่พัดไป และพัดให้ไฟดับลง

หัวใจฉันคงสลาย หากชีวิตต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟดวงนี้ดับ ไปพร้อมความรักจากเธอ

เห็นใจกันบ้างได้ไหม อย่าไปไหนอย่าจากกัน ฉันรักเธอ

อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดา เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้จะดับ

(ถ้าเพียงแค่ลม เคลื่อนตัวจากไป) (ขอร้องให้เธอ อย่าไปจากฉัน)

อย่าเป็นลมที่พัดไป และพัดให้ไฟดับลง

หัวใจฉันคงสลาย หากชีวิตต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟดวงนี้ดับ ไปพร้อมความรักจากเธอ

เห็นใจกันบ้างได้ไหม อย่าไปไหนอย่าจากกัน ฉันรักเธอ

ฉันรักเธอ…

รวมผลงานเพลง ของ ดัง พันกร บุณยะจินดา

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ ลมกับไฟ