คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักแท้หนุ่มแม่ระมิงค์ – นริศ อารีย์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักแท้หนุ่มแม่ระมิงค์

รักแท้หนุ่มแม่ระมิงค์ – นริศ อารีย์

ดนตรี….
..ฝั่งแม่ระมิงค์
มีหญิงสาว
สวยพรั่งพราว
ยิ่งกว่าดาว
ดวงเดือนเด่น
เปิ้นมองเห็น
เปิ้นมองเห็น
จันทร์เพ็ญ
ยังแพ้แม่นาง
ดุจต้องมนต์ขลัง
ณ ฝั่งระมิงค์
เข้าสู่เข้าสิงบ่ว่าง
จิตใจใฝ่เพ้อ
ละเมอบ่สร่าง
อย่าให้ฝันค้าง
นะแม่นางสาวระมิงค์
..คนชมนานา
ดูกิริยา
โสภาอ่อนช้อยอ้อยอิ่ง
วาจาพาเพราะ
เสนาะหูจริง
ชวนแบบแอบอิง
สาวแม่ระมิงค์
ขวัญสุดา
ดนตรี….
(เซิ้ง) โปรดได้
เอ็นดูสักนิด
โปรดคิดเมตตา
สักหน่อย
เปิ้นผู้บุญน้อย
ต่ำต้อยด้อยวาสนา
ถึงเปิ้นจะจน
แต่ฮักล้นเปี่ยมอุรา
เปิ้นขอบูชา
ฮักนางจนกว่าชีพวาย
โอ้โอ
..ขอเจื่อฮักเปิ้นดู
เปิ้นบ่จุ๊
ฮักเจ้าบ่มีแหนงหน่าย
เปิ้นฮักจริง
ใช่แอบอิงแล้วคลาย
จะอยู่จะตาย
ขอกายฝัง
ฝั่งแม่ระมิงค์..

รวมผลงานเพลง ของ นริศ อารีย์

ฟังเพลง สบายๆ รักแท้หนุ่มแม่ระมิงค์