เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn) – บอย โกสิยพงษ์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn) – บอย โกสิยพงษ์

ดนตรี : / G / D / Em / Bm / C / G Em / Asus4 A / D / ( 2 ครั้ง )


G
เมื่อวันที่ชี
D
วิต 
Em
เดินเข้ามา
Bm
ถึงจุดเปลี่ยน
C
จนบางครั้งคน
G
เรา ไม่ทันได้ตระเต
A
รียมหัวใ
D

G
ความสุขความทุ
D
กข์
Em
ไม่มีใครรู้ว่าจะ
Bm
มาเมื่อไหร่
C
จะยอมรับควา
G
มจริง ที่เจอได้แค่ไ
A
หน 
D
 


Bm
เพราะชีวิตคือชี
Em
วิต  
Bm
เมื่อมีเข้ามาก็มีเ
Em
ลิกไป

มีสุข
Am
สมมีผิดหวัง หัว
Bm
เราะ หรือหวั่นไหว
A7
เกิดขึ้นได้ทุก
D
วัน


** 
อยู่ที่เรียน
G
รู้ อยู่ที่ยอ
D
มรับมัน
Em
ตามความคิด
Bm
สติเราให้ทัน

C
อยู่กับสิ่ง
Bm
ที่มีไม่
Em
ใช่สิ่งที่
A
ฝัน และทำสิ่ง
D
นั้นให้ดีที่
G
สุด


G
สุขก็เตรียมไ
D
ว้  
Em
ว่าความทุกข์คงตาม
Bm
มาอีกไม่ไกล
C
จะได้รับความ
G
จริง เมื่อต้องเจ็บปวดไ
A
หว 
D
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em / Bm / Dm G / C D / Eb / D / A / D F / Bb / F / Gm / Dm /


Eb
อยู่กับสิ่ง
Dm
ที่มีไม่ใช่สิ่งที่
C
ฝัน
F
 


*** 
อยู่ที่เรียน
Bb
รู้ อยู่ที่ยอ
F
มรับมัน
Gm
ตามความคิด
Dm
สติเราให้ทัน

Eb
อยู่กับสิ่ง
Dm
ที่มีไม่ใช่สิ่งที่
C
ฝัน และทำสิ่ง
F
นั้นให้ดีที่สุด


( ซ้ำ *** )


ดนตรี : / Bb / F / Gm / Dm /


Eb
อยู่กับสิ่ง
Dm
ที่มีไม่ใช่สิ่งที่
C
ฝัน และทำสิ่ง
F
นั้นให้ดีที่สุด


ดนตรี : / Bb / F / Gm / Dm / Eb / Dm / C / F / ( 2 ครั้ง )

ศิลปิน ของ บอย โกสิยพงษ์

มิวสิควีดีโอ เพลง ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn)