คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักเขาให้เท่าฉัน – บิ๊กแอส เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักเขาให้เท่าฉัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รักเขาให้เท่าฉัน – บิ๊กแอส

ดนตรี : / Emaj7 / E7 / C#m C#m7 / Asus2 / B /


 
เข้า
Emaj7
ใจดีที่เธอต้อง
E7
ไป พร้อมใครที่
C#m
มีทุกสิ่ง เป็นค
A
วามจริงในชีวิตเ
B
ธอ

 
อย่า
Emaj7
กังวลกับคนไม่
E7
สำคัญ ฉันยอมเ
C#m
สมอ ขอบใ
A
จเธอ ที่เคยร่วม
B
ทุกข์มานาน


 
เมื่อ
A
พบเขาแล้ว ก็
G#m
ควรตัดใจ ไ
F#m
ม่เป็นไร แค่พู
B
ดคำลา

 
ขอบใ
A
จจริงจริง ที่รั
G#m
กกันมา รีบไ
F#m
ปเถอะหนา เขา
B
รอเธออยู่


** 
 
เธอเหนื่อยพอแ
E
ล้ว  
G#m
        
C#m
 กับความ
C#
รักที่ให้กับ
F#m
ฉัน    
F#mM7
           
F#m7
 

 
มันคือรัก
Ab
ครั้งแรกก็
C#m
รู้ อาจอ
B
ยู่ในใจแส
A
นนาน แม้ทรมานก็ค
B
วรทำใจ


*** 
 
โชคดีเถอะห
E
นา  
G#m
        
C#m
 ที่ผ่าน
C#
มาก็ให้ผ่าน
F#m
ไป     
F#mM7
           
F#m7
 

 
จงเอา
Ab
ฝันไปฝากกับเข
C#m
า   สัก
B
วันเธอคงเ
A
ข้าใจ

 
ต่อไปจะดีเมื่อไ
B
ม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับ
E
ฉันก็พอ


ดนตรี : / E F#m G#m A /


 
เก็บ
Emaj7
ความดีที่เคยให้
E7
กัน และความผูก
C#m
พันทุกอย่าง ออกเ
A
ดินทางไปเพียงสอง
B
คน

 
ให้
Emaj7
เวลาทำหน้าที่ข
E7
องมัน ให้มัน
C#m
ผ่านพ้น จะ
A
ลืมคนที่เธอไม่
B
สมควรจำ


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / E / C#m / A / B / B /


( ซ้ำ ** )


 
โชคดีเถอะห
E
นา ( มันคือ
G#m
รักครั้งแรกเท่า
C#m
นั้น )

 
ที่ผ่าน
C#
มาก็ให้ผ่านไ
F#m
ป ( คน
F#mM7
สุดท้ายมันไม่ใช่
F#m7
ฉัน )

 
ลืมความฝั
Ab
นทุกอย่างเสี
C#m
ยที สักวันเธอคงเ
B
ข้าใจ
A
 

 
ต่อไปจะดีเมื่อไ
B
ม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับ
A
ฉันก็พอ ฉันนี้จะ
Am
ขอ รับมันไว้เ
Emaj7
อง

เจ้าของผลงานเพลง ของ บิ๊กแอส

ฟังเพลง online รักเขาให้เท่าฉัน