เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ร่มฟ้าแดง – ปกรณ์ เนตรเชาวลิต คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ร่มฟ้าแดง

ร่มฟ้าแดง – ปกรณ์ เนตรเชาวลิต

ดนตรี 6 ห้อง
3…4…5…
6.ฟ้า-แดง แห่งนี้ศรีศักดิ์ รักมั่น
แดนฝันใฝ่ธรรม
ทุกสิ่งน้อมนำ สุขสมรมย์รื่น
เสริมสร้างทางทองผ่องพัฒน์ ยั่งยืน
สดชื่น ร่มเงาจามจุรี
ผู้รู้ดีเป็น ผู้เจริญดังว่า
สุ วิ ชา โน
ภ วัง โห ติ มั่นในความดี
ตะแบกม่วงบาน ตระการสดสี
สนร่ม รมมณีย์นานมา
องค์พิฆเนศร์ นำใจ
กตัญญู รู้ในพระคุณบูชา
เมธีชี้ทางคุณค่า
ศาสน์ศิลป์สง่า
เชิดชูนิรันดร์
น้ำใจไมตรีมีอาทรเอื้อ
เกื้อกูลชื่นชน
แนบแน่นกมลสามัคคีมั่น
มนต์รักร่วมใจไว้ในสัมพันธ์
ร่มฟ้า แดงนั่น
เรารักกันตรึงใจ…

ดนตรี……..
หาดใหญ่วิทยาลัย
ทบวงมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ว่า
เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้มากที่สุดของประเทศไทย
ในส่วนภูมิภาค…
องค์พิฆเนศร์ นำใจ
กตัญญูรู้ในพระคุณบูชา
เมธีชี้ทางคุณค่า
ศาสตร์ศิลป์สง่าเชิดชูนิรันดร์
น้ำใจไมตรีมีอาทรเอื้อ
เกื้อกูลชื่นชน
แนบแน่นกมลสามัคคีมั่น
มนต์รักร่วมใจไว้ในสัมพันธ์
ร่มฟ้า-แดง
นั้นเรารักกันตรึงใจ…

รวมผลงานเพลง โดย ปกรณ์ เนตรเชาวลิต

ฟังเพลงฟรี ร่มฟ้าแดง