เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลมหวน – ปุ้ม อรวรรณ เย็นพูนสุข คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลมหวน

ลมหวน – ปุ้ม อรวรรณ เย็นพูนสุข

ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… ลมหวน ชวนให้คิด
ถึงความหลัง ภวังค์จิต
คิดขื่นขม ระทมใจ
ตัวใครเป็น คนผิดอยากถามนัก
รักไยใจจึงกลับ ดังลมหวน
ใกล้เรา กล่าวถ้อย
ในที่รัก
เจ็บนัก พอถึงอื่น ก็คืนคำ
มาทำชิด สนิทใหม่ใครจะเชื่อ
เบื่อแล้วไยจะ มารับกลับคืน
ดนตรี 11 ห้อง..9…
10…11. ตัวใครเป็น
คนผิดอยากถามนัก
รักไยใจจึงกลับ ดังลมหวน
ใกล้เรา กล่าวถ้อย
ในที่รัก
เจ็บนัก พอถึงอื่น ก็คืนคำ
มาทำชิด สนิทใหม่ใครจะเชื่อ
เบื่อแล้วไยจะ มารับกลับคืน

เจ้าของผลงานเพลง ของ ปุ้ม อรวรรณ เย็นพูนสุข

ฟังเพลง ออนไลน์ ลมหวน