คอร์ดเพลง เนื้อเพลง สัญญาปากเปล่า – ฝน ลัดดาวัลย์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง สัญญาปากเปล่า

สัญญาปากเปล่า – ฝน ลัดดาวัลย์

สัญญากะเพียงสัญญาปากเปล่า
อ้ายเว่า แต่บ่เฮ็ดจักเทือ
เมื่ออ้ายฟังคำหวานจนเบื่อ
น้องบ่เซื่อว่าอ้ายฮักน้องจริง

ว่าสิมาขอตั้งแต่เดือนห้า
น้องคองถ่าอ้ายตั้งแต่ปีก่อน
ว่าอยากได้น้องเป็นคู่ฮ่วมนอน
มาอ่อนซอนเด้คำว่าเว้าคำว่า

ฮู้ว่าอ้ายนี่บ่ได้ฮัก น้องฮู้จักสัญญาณทุกอย่าง
ฮู้ว่าอ้ายมีคนข้าง ๆ ยอมหลีกทางให้อ้ายมีเขา
น้องฮู้ว่าอ้ายนี่บ่จริงจัง เพียงให้ความหวังว่าฮักซื่อ ๆ
ได้สมอยาก อ้ายก็จากไปดื้อ ๆ
ปล่อยให้น้องถือคำมั่นสัญญา ว่าฮักแต่น้องผู้เดียว

สัญญากะเพียงสัญญาปากเปล่า
อ้ายเว่า แต่บ่เฮ็ดจักเทือ
เมื่ออ้ายฟังคำหวานจนเบื่อ
น้องบ่เซื่อว่าอ้ายฮักน้องจริง

ว่าสิมาขอตั้งแต่เดือนห้า
น้องคองถ่าอ้ายตั้งแต่ปีก่อน
ว่าอยากได้น้องเป็นคู่ฮ่วมนอน
มาอ่อนซอนเด้คำว่าเว้าคำว่า

ฮู้ว่าอ้ายนี่บ่ได้ฮัก น้องฮู้จักสัญญาณทุกอย่าง
ฮู้ว่าอ้ายมีคนข้าง ๆ ยอมหลีกทางให้อ้ายมีเขา
น้องฮู้ว่าอ้ายนี่บ่จริงจัง เพียงให้ความหวังว่าฮักซื่อ ๆ
ได้สมอยาก อ้ายก็จากไปดื้อ ๆ
ปล่อยให้น้องถือคำมั่นสัญญา ว่าฮักแต่น้องผู้เดียว

ศิลปิน ของ ฝน ลัดดาวัลย์

มิวสิควีดีโอ เพลง สัญญาปากเปล่า