คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักษาแผลใจ – ยอดรัก สลักใจ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักษาแผลใจ

รักษาแผลใจ – ยอดรัก สลักใจ

ดนตรี 12 Bars..11…
12…พ่อ เอ๋ย พ่อ
แม่ เอ๋ย แม่
ซำมายากใจแท้
พ่อและแม่ก็ทั้งหลาย
ทั้งหลายพ่อและแม่ก็ทั้งหลาย
ข้อยเจ็บหัวใจมาจากเมืองหลวง
มีคนลวงก็มาอยู่โคราช
เจ้าผู้ใจสะอาดให้สงสารนำแน
นำแนให้สงสารนำแน
พ่อและแม่ให้สงสารยอดฮัก
ข้อยนี้เศร้าใจหนัก
จึงได้มาหาแม่
พ่อ เอ๋ย พ่อ แม่ เอ๋ย แม่
ซำมายากใจแท้
พ่อและแม่ก็ทั้งหลาย
ทั้งหลายพ่อและแม่ก็ทั้งหลาย
คันว่าบ่เห็นใจสิลาไปไกลโข
ลาแล้วแม่ย่าโมสิข่มนาลาก่อน
ลาก่อนสิข่มนาลาก่อน
คงบ่มีมื้อย้อนสิลาก่อนไกลแสน
ข้อยอยู่เมืองขอนแก่น
เพื่อรักษาแผลใจ…..
(ดนตรี…)
(ร่าย)..โอ้ย…น้อง
เขียวใบบอนที่นี้…
สวยเหลือที่นี้เออ..เอย..
คันว่ายอดฮักตายยามเจ็บยามไข้
ให้กินทานนำแน คำเออ..เอย
อ้ายประสงค์อยากพอฮักน้อง
ก็จังมาหาเท่านั้นแล้ว
โอ..โอย…
ดนตรี 6 Bars..4…5…
6…แม่ เอ๋ย แม่
พ่อ เอ๋ย พ่อซำมายากแท้หนอ
แม่และพ่อก็ทั้งหลาย
ทั้งหลายแม่และพ่อก็ทั้งหลาย
คันว่าบ่เห็นใจสิลาไปแล้วสุคน
นี่ไปอยู่เมืองอุบลคงบ่ยากลำเค็ญ
ลำเค็ญคงบ่ยากลำเค็ญ
ไปหาคนซื่อบานเย็น
ฮักษาหัวใจให้หายแน
คำเอย..เออ..เอย..
(ดนตรี…)
(ร่าย)..บาน เย็นเอ้ย โอ…
โอ….โอ่…

ผลงานเพลง นักร้อง ยอดรัก สลักใจ

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป รักษาแผลใจ