เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รำวงบ้านใกล้ใจรัก – ร้องหมู่ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รำวงบ้านใกล้ใจรัก

รำวงบ้านใกล้ใจรัก – ร้องหมู่

…ดนตรี.4.Bars..2…3…
4.ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย
ช.เกิดมาเป็นคน.อุตส่าห์ฝึกฝน
.ทนมาตลอดกาล
ช.เกิดมาเป็นคน.อุตส่าห์ฝึกฝน
.ทนมาตลอดกาล
.ตรากตรำทำการงาน
.จะสร้างหลักฐาน.มิเคยท้อใจ
.หากมีเธอเคียงกาย
.ลำบากเพียงไหน
.เป็นตายก็ยอม
ช.ญ..บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย
ญ.พี่.มารำพัน.ลมปากคมหวาน
.นานๆ.เปลี่ยนไป
ญ.พี่.มารำพัน.ลมปากคมหวาน
.นานๆเปลี่ยนไป
.อยากจะลองดูใจ
.โปรดรอต่อไป.อีกสักสองปี
.หมั่นเพียรทำความดี
.วันหนึ่งชีวี.คงมีสุขเอย.
ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย
ช.อย่าทำใจดำ.มาเถิดงามขำ
.ฟังคำหน่อยนาง
.ช.อย่าทำใจดำ.มาเถิดงามขำ
.ฟังคำหน่อยนาง
.หากรอไปใจจาง
.ถูกคนขัดขวาง.มาชิงน้องไป
.สุดระทมทรวงใน
.จะขาดทรามวัย.ดังใจขาดเอย
ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย
ญ.เมื่อ.ใจตรงใจ.มาห่วงอะไร
.รอไปเถิดรอ
.ญ.เมื่อใจตรงใจ.มาห่วงอะไร
.รอไปเถิดรอ
.หากเธอมี.ดีพอ
.จะมาสู่ขอ.ก็อย่าคิดกลัว
.พ่อใจดี.ไยเธอกลัว
.จะได้ถอนรั้ว
.เป็นทองแผ่นเดียว
ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย
ช.รื่นเริงฤทัย.เราเต้นรำไป
.ดวงใจเบิกบาน
ญ.รื่นเริงฤทัย.เราเต้นรำไป
.ดวงใจเบิกบาน
ช.ญ.เมื่อใจรอมานาน

.จะได้แต่งงาน.ให้สุขสมคำ
.หากขับเพลง.ลำนำ
.เราจับระบำ.รำกันสุขเอย
ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย…
ช.ญ.บ้านเรือน.เราอยู่ใกล้กัน
.เขตรั้ว.นั้นขวางกั้นกลาง
.แต่รัก.ของเรามิจาง
.เปิดทาง.เพื่อสร้างรักเอย…

ศิลปิน นักร้อง ร้องหมู่

ฟังเพลงออนไลน์ รำวงบ้านใกล้ใจรัก