คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักประกาศิต – ละคร รักประกาศิต เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักประกาศิต

รักประกาศิต – ละคร รักประกาศิต

(.ช.) เคย ไหม ที่สง สัย
ทำไม เราได้พบกัน
(ญ) ได้ ต่อเติม
ใจวัน ละน้อย
จน รักเกิด ขึ้นมา
(ช) มอง ฟ้า จึงได้ รู้
เรื่องของเรา ทุกอย่าง
(ญ) ฟ้า ส่งเธอ
มา เคียง ข้างฉัน
รอ วันแห่ง ความรัก
(ช-ญ) เธอคือคน เดียว
ที่เติมชีวิต
ฟ้า ประกาศิต
ให้เราได้มา พบ
เก็บใจดวง เดียว
ให้เธอคนนี้
เมื่อรัก ประกา ศิตให้
เรารักกัน
Solo 4 Bars…3…
4.(ช) มอง ฟ้า จึงได้ รู้
เรื่องของเรา ทุกอย่าง
(ญ) ฟ้า ส่งเธอ
มา เคียง ข้างฉัน
รอ วันแห่ง ความรัก
(ช-ญ) เธอคือคน เดียว
ที่เติมชีวิต
ฟ้า ประกาศิต
ให้เราได้มา พบ
เก็บใจดวง เดียว
ให้เธอคนนี้
เมื่อรัก ประกา ศิตให้
เรารักกัน
เธอคือคน เดียว
ที่เติมชีวิต
ฟ้า ประกาศิต
ให้เราได้มา พบ
เก็บใจดวง เดียว
ให้เธอคนนี้
เมื่อรัก ประกา ศิตให้
เรารักกัน

รวมผลงานเพลง นักร้อง ละคร รักประกาศิต

ฟังเพลงใหม่ รักประกาศิต