คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ลมหายใจของเมื่อวาน – ลิปตา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลมหายใจของเมื่อวาน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ลมหายใจของเมื่อวาน – ลิปตา

ดนตรี : / C E / Am G / Dm / Fm /


Cmaj7
เธอเคย  
Dm7
บอก    
Em7
เอา     
Fmaj7
ไว้      จะ
G
รักกันจนสิ้น
Em7
ลมหายใจ
Am7
  จะไม่
Dm7
มีอะไรมาเป
G
ลี่ยนแปลง

 
แต่
Cmaj7
วันเวลาได้พาเ
Dm7
ปลี่ยน  
Em7
  หัว    
Fmaj7
  ใจ    ให้
G
คำสัญญาต้อง
Em7
ถูกลืมไป
Am7
    เหลือเ
Dm7
พียงฉันอยู่ตรง
G
นี้


 
เมื่อชี
Em7
วิตของเธอเลือกอ
E7
ยู่เพื่อวันพรุ่ง
Am7
นี้ แต่ชีวิ
Dm7
ตของฉันต้อง
Em7
อยู่ด้วยลมหาย
Fmaj7
ใจของเมื่อว
G
าน


** 
 
แต่
Cmaj7
ก่อนยังไง วัน
Em7
นี้ฉันยังคงเ
Am7
หมือนเดิม ไม่
Gm7
มี   ใคร
C7
มาเพิ่มเ
Fmaj7
ติม

 
ทุกอ
Em7
ย่างยังคงเหมือน
Dm7
อดีตในวัน
G
นั้น

 
และแม้วั
Cmaj7
นนี้  เธอนั้
Em7
นจะไม่รั
Am7
กกัน แต่
Gm7
หัวใจฉัน
C7
คงยังไ
Fmaj7
ม่พร้อม   
Em7
         
Dm7
  ที่จะก้
G
าวเดินต่อไป


ดนตรี : / Cmaj7 Dm7 Em7 / Fmaj7 G / Em7 Am7 / Dm7 / G /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Fmaj7 / Em7 A / Dm7 Em7 / Dm7 Em7 / Dm7 Em7 Fmaj7 / G /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / Cmaj7 Dm7 Em7 / Fmaj7 G / Em7 Am7 / Dm7 / G / Cmaj7 /

รวมผลงานเพลง โดย ลิปตา

ฟังเพลง ออนไลน์ ลมหายใจของเมื่อวาน