คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รักซ้อน – วิภา จันทรกูล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักซ้อน

รักซ้อน – วิภา จันทรกูล

Intro 12 Bars 10…11…
12..รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์ แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไร
สิ่งที่ได้ คือเขาลวงเรา
…ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวดใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา เสียงเพลงปลอบใจ
Solo 12 Bars 10…11…
12..รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์ แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไร
สิ่งที่ได้ คือเขาลวงเรา
…ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวดใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา เสียงเพลงปลอบใจ.

รวมผลงานเพลง ของ วิภา จันทรกูล

ฟังเพลง รักซ้อน