คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง วอนลมเกี่ยวใจ – สลา คุณวุฒิ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง วอนลมเกี่ยวใจ

วอนลมเกี่ยวใจ – สลา คุณวุฒิ

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…วอน ลมพัดพา
สัญญาเคยฝากใจน้อง
วาน บอกทุ่งทอง
สองใจลู่ลมรัญจวน
หวนรักรำพึง เฝ้าคิดถึง เสน่หา
จำเสียงคำสัญญา
ฝากลมพาสู่ใจของนาง
คิดถึงข้าวรวงอุ่นทรวงไม่ห่าง
คิดถึงแก้มนางกรุ่นกลางสายลม
ใจ ได้รักเธอ
ขอเจอเพียงเจ้าเท่านั้น
เคย กระซิบกัน
ฝังรอยร่วมเรียวเคียวคม
หวนครวญรำพึง
เฝ้าคิดถึงกรุ่นเรือนผม
ยามใดพอสายลม
กล่อมเอวกลมฝากลมเว้าวอน
มองแสงเดือนนวล
ป่วนใจไหวอ่อน
มองแสงเดือนรอน
อ่อนใจให้ครวญ
ขอดวงฤทัย ฝากปันใจเนื้อนวล
ขอรอยรัญจวน
คร่ำครวญสายใจอาทร
วอน ฝากสายลม
พริ้วพรมเนียนแก้มนางนั้น
คอย คืนสัมพันธ์
ฝังรอยรักนางกลางใจ
หวน รักรำพัน
ผ่านผิวลมข่มใจไว้
นางเอ๋ยเคยอุ่นไอ
กู่สุดไกลให้หวนคืนมา
วานข้าวเรียวรวง
เกี่ยวทวงสัญญา
วานสายลมพา เกี่ยวใจเจ้าคืน
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ขอดวงฤทัย
ฝากปันใจเนื้อนวล
ขอรอยรัญจวน
คร่ำครวญสายใจอาทร
วอน ฝากสายลม
พริ้วพรมเนียนแก้มนางนั้น
คอย คืนสัมพันธ์
ฝังรอยรักนางกลางใจ
หวน รักรำพัน
ผ่านผิวลมข่มใจไว้
นางเอ๋ยเคยอุ่นไอ
กู่สุดไกลให้หวนคืนมา
วานข้าวเรียวรวง
เกี่ยวทวงสัญญา
วานสายลมพา
เกี่ยวใจเจ้าคืน…

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง สลา คุณวุฒิ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง วอนลมเกี่ยวใจ