เนื้อร้อง คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด – สิบล้อ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รักเป็นเช่นใด – สิบล้อ

ดนตรี : / Bb F / C F / Bb C / Bb F /


F
ถามใจตัวเองเมื่อ
C
ใจต้องหวั่นไหว เมื่อ
Bb
รักพาเราให้สับ
F
สน

 
ถามใจตัวเองกับ
C
รักที่วกวน ค้น
Bb
หาเหตุผลใช่อา
F
รมณ์

Am
หาก    
C
ความ 
Dm
รักทำให้
C
สุขสม ก็อ
Bb
ยากไขว่คว้ามาชื่น
F
ชม

Am
แต่     
C
ความ 
Dm
รักทำให้
C
อกตรม ต้อง
Bb
จมน้ำ
C
ตากัน
F
ไป


 
อยากจะ
Bb
ถามรักเ
C
ป็นเช่น
F
ใดกันเ
Dm
ล่า     
Bb
รักเป็
C
นเช่นใ
F
ดหน
C

Bb
ถามใ
C
ครไม่
F
มีใคร
Dm
ตอบ แค่อ
Bb
ยากจะรู้ว่า
C
รักเป็นเช่น
F
ใด


ดนตรี : / Bb F / C F / Bb C / Bb F /


F
ที่เคยได้ยินว่า
C
รักเป็นอย่างโน้น 
Bb
รักเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง
F
นั้น

 
รักเขาข้างเดียวรัก
C
แรกช้ำพอกัน รัก
Bb
สามเศร้านั้นช่างเหนื่
F
อยใจ

Am
เมื่อ     
C
ความ 
Dm
รักมันต้องเ
C
ป็นไป ไ
Bb
ม่มีใครใครครอบคร
F
องได้

Am
เมื่อ     
C
ความ 
Dm
รักมันไร้
C
ความหมาย ก็
Bb
หลงงม
C
งายกัน
F
ไป


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bb C / F Dm / Bb C / F C / Bb C / F Dm / Bb C / F /


F
ทบทวนตัวเองก่อน
C
ไปรักใครเค้า ถาม
Bb
ใจตัวเรากันอีก
F
ครั้ง

 
ทบทวนตัวเองก่อน
C
เผลอก่อนพลาดพลั้ง ยับ
Bb
ยั้งชั่งใจกันหน่อย
F
ไหม

Am
เมื่อ     
C
ความ 
Dm
รักมันไม่
C
จีรัง เดี๋ยว
Bb
รักเดี๋ยวชังเดี๋ยวเปลี่
F
ยนใจ

Am
เปลี่ยน 
C
แปร 
Dm
ไปเป็นด้วยเ
C
หตุใด ไม่เ
Bb
ข้าใจค
C
วามรักเ
F
ลย


( ซ้ำ * )


 
แค่อ
Bb
ยากจะรู้ว่า
C
รักเป็นเช่น
F
ใด


ดนตรี : / Bb F / C F / Bb C / Bb F /

รวมผลงานเพลง นักร้อง สิบล้อ

ฟังเพลงใหม่ รักเป็นเช่นใด