เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ร้อยใจรวมพลัง – สุชญา กาฬสินธุ์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ร้อยใจรวมพลัง

ร้อยใจรวมพลัง – สุชญา กาฬสินธุ์

..เพลง ร้อยใจรวมพลัง..
…ดนตรี…
..ตำรวจทหาร
ราชการไทยสามจังหวัดใต้
ให้ปลอดภัยทุกคน..
ไทยพุทธมุสลิมคริสต์ทุกคน
อวยพรให้.ด้วยใจห่วงหา
พวกคิดก่อการร้าย
ฆ่าได้ไม่ไว้หน้า
แม้ครูผู้ศึกษา
มันฆ่าครูหนูทำไม..
รวมพลังไม่ทิ้งกัน
แผนสมานฉันท์
ร่วมดับไฟใต้..
สมเด็จพระราชินี
ทรงห่วงใยสามจังหวัดใต้
พระทัยเศร้าหมอง
อภัยให้.อย่าขุ่นข้อง
ไทยแผ่นดินทอง
ต้องเป็นของเราทุกคน
เข้าถึงเข้าใจและพัฒนา..
พระดำรัสพ่อฟ้าภูมิพล
ทุกคนเข้าใจ
สามจังหวัดใต้สุขล้น
ตำรวจทหารทุกคน
อดทนเพราะเราคนไทย..
จงมาร่วมรักสามัคคี
เป็นน้องเป็นพี่
พ่อเดียวกันใช่ไหม..
พวกหนุนหลังเขาคือใคร
ชอบฆ่าคน
เขาเพียงเพื่อหลอกใช้
ให้สามจังหวัดใต้ปี้ป่น
ลูกหลานชั้นปัญญาชน
รู้ไหมว่าโดน.เขา.หลอก..

…..ดนตรี…..
..เข้าถึงเข้าใจและพัฒนา..
พระดำรัสพ่อฟ้าภูมิพล
ทุกคนเข้าใจ
สามจังหวัดใต้สุขล้น
ตำรวจทหารทุกคน
อดทนเพราะเราคนไทย..
จงมาร่วมรักสามัคคี
เป็นน้องเป็นพี่
พ่อเดียวกันใช่ไหม..
พวกหนุนหลังเขาคือใคร
ชอบฆ่าคน
เขาเพียงเพื่อหลอกใช้
ให้สามจังหวัดใต้ปี้ป่น
ลูกหลานชั้นปัญญาชน
รู้ไหมว่าโดน.เขา.หลอก..

ศิลปิน โดย สุชญา กาฬสินธุ์

ฟังเพลง ยูทูป ร้อยใจรวมพลัง