คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ลาก่อนความรัก – สุเมธ องอาจ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ลาก่อนความรัก

ลาก่อนความรัก – สุเมธ องอาจ

ดนตรี..16..Bars
14…15…16
ลาก่อนความรักที่ฉันเคยมี
ลาก่อนความดี
ที่ฉันเคยหวัง
ลาก่อนความทุกข์
ที่สุมประดัง
ลาก่อน
เพราะความหวังมลาย
ลืมเถิดดวงใจที่ไร้ความรัก
ลืมเถิดใจภักดิ์
ที่มักแหนงหน่าย
ลืมเถิดความฝัน
ที่มันลืมง่าย
ลืมเถิดความหมาย
ที่กลายอาดูร
เธอมีความสวยและรวยคนรัก
ฉันมีใจภักดิ์และรักเทิดทูน
เธอมีความรู้ที่คนเกื้อกูล
ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา
ลาก่อนความรัก
จากเธอคนดี
ลาก่อนชาตินี้สิ้นทีเสน่หา
ลาก่อนความฝันวิมานโสภา
ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย
ดนตรี..11..Bars
9…10…11
เธอมีความสวยและรวยคนรัก
ฉันมีใจภักดิ์และรักเทิดทูน
เธอมีความรู้ที่คนเกื้อกูล
ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา
ลาก่อนความรัก
จากเธอคนดี
ลาก่อนชาตินี้สิ้นทีเสน่หา
ลาก่อนความฝันวิมานโสภา
ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย

ผลงานเพลง ของ สุเมธ องอาจ

ฟังเพลง ลาก่อนความรัก