เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รึเปล่า – อาร์มแชร์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง รึเปล่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

รึเปล่า – อาร์มแชร์

ดนตรี : / D / ( 8 ครั้ง )


 
ไม่แน่
D
ใจ กับท่าที แต่
Em
รู้ว่ามีความหม
A
าย ได้พบ
D
กันอยู่ทุกวัน แต่
Em
ฉันไม่เคยมั่นใ
A


 
จะให้ทำอย่าง
Bm
ไร   ก็ไ
F#m
ม่รู้ ยังเฝ้ามองเธ
Em
ออยู่ ทุก
Dmaj7
คืนวัน

 
ดูเหมือนมีอะ
Em
ไร อยู่ในดว
F#m
งตาคู่นั้
Bm
น บอก
G
ฉันให้รู้อยู่ทุกวัน ว่าเธอมีใจให้เหมือนกั
A


** 
D
รึเปล่า
Bm
รึเปล่า ไม่อยากจะค
Em
าดเดา เราอาจจะคิด
A
ไปเอง

D
รึเปล่า เธอคิดอยู่
Bm
รึเปล่า รู้สึกบ้าง
C
รึเปล่า เพราะว่าฉัน
A
รักแต่เธอ รู้สึก
D
รึเปล่า


ดนตรี : / D / ( 8 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


Em
        
A
 เธอคิดอยู่
Em
รึเปล่า
A
 ไม่อยากจะ
Em
คาดเดา
A
 รู้สึกอยู่
C
รึเปล่
A


ดนตรี : / D / Bm / Em / A / D / Bm / C / A /


( ซ้ำ ** )


D
     
Bm
        
Em
        
A
รู้ว่ามีความหมา
D
ย    
Bm
  เพราะ
C
ฉันไม่เคยมั่
A
นใจ  
D
 

ศิลปิน นักร้อง อาร์มแชร์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง รึเปล่า